Mesečni arhivi

avgust 2010

Subvencionirana šola v naravi

Vsako leto Ministrstvo za šolstvo in šport nameni nekaj sredstev za subvencioniranje šole v naravi.
Pred vsako šolo v naravi šolska svetovalna delavka pripravi dopis in vlogo, ki jo izpolnite in vrnete z dokazili o upravičenosti. Nato komisija na podlagi vaših prošenj ugotavlja višino subvencije glede na dana sredstva in število prošenj.
 
Pri subvencioniranju šole v naravi s…

Slovenščina

Slovenščina

Slovenščina

Učbeniki
M. Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 7, učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS…

Vpis na osnovno šolo Rakek

VPIS V 1. RAZRED
V prvi razred vpisujemo otroke, ki bodo v letu vpisa dosegli starost 6 let. Praviloma bodoče prvošolce vpisujemo v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto.
Če menite, da je za vašega otroka bolje, da vpis v 1. razred odloži za 1 leto, se na podlagi vaše pisne prošnje ugotavlja pripravljenost vašega otroka na vstop v šolo.
 
VPIS V OSTALE RAZREDE, VPIS MED…

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učenci v rednih osnovnih šolah lahko na podlagi Odločbe o usmeritvi, ki jo izda Komisija za usmerjanje, pridobijo do pet ur dodatne strokovne pomoči, ki jo v razredu, individualno ali pa v manjši skupini izvajajo specialni pedagogi/defektologi, pedagogi, psihologi, logopedi, surdopedagogi,…
Za…

Razredi

Razredi na PŠ…

Razredi

Razredi na PŠ…

Zemljevid

PŠ “Rudolfa Maistra” Unec
Unec 59, 1381…

Učbenik

B. Mihelič et al.: NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS…

Prihajajoči dogodki

  • 24/05/2019PZ-MAT 6.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.b
  • 24/05/2019PZ-MAT 8.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 8.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.b
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.