6. r, TJA: Ustno ocenjevanje – teme

TJA 6     USTNO OCENJEVANJE                                                                januar, februar 2019

  • Geography (besedišče – govori v povedih na primerih iz Slovenije)
  • Questions: What is …? Where is …? When is …? Why …? Who …? (ustrezno odgovori)
  • My family (čim več sorodstvenih razmerij, na primeru tvoje družine in sorodnikov)
  • What have you got? (Naštej čim več stvari, ki jih imaš v torbi in v peresnici. Odgovori na vprašanja o vsakdanjih predmetih.)
  • My favourite possession (opiši, uporabi pr idevnike; What is it? What’s it like? What has it got? What can you do with it?)
  • My favourite film, book, place (What is it? What is it like?)
  • My favourite / A person (Who is it? What is he/she like? Describe him/her. What can / do you do with him/her?)

Komentariji so zaprti

Prihajajoči dogodki

  • 19/06/2019Zaključna ekskurzija 6.r ( Lipica, Škocjanske jame)
  • 27/11/20191.PZ SLJ
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.