6. r, TJA: Ustno ocenjevanje – teme

TJA 6     USTNO OCENJEVANJE                                                                januar, februar 2019

 • Geography (besedišče – govori v povedih na primerih iz Slovenije)
 • Questions: What is …? Where is …? When is …? Why …? Who …? (ustrezno odgovori)
 • My family (čim več sorodstvenih razmerij, na primeru tvoje družine in sorodnikov)
 • What have you got? (Naštej čim več stvari, ki jih imaš v torbi in v peresnici. Odgovori na vprašanja o vsakdanjih predmetih.)
 • My favourite possession (opiši, uporabi pr idevnike; What is it? What’s it like? What has it got? What can you do with it?)
 • My favourite film, book, place (What is it? What is it like?)
 • My favourite / A person (Who is it? What is he/she like? Describe him/her. What can / do you do with him/her?)

Komentariji so zaprti

Prihajajoči dogodki

 • 18/03/2019CŠOD 8. a
 • 22/03/2019PZ-MAT 9.a
 • 22/03/2019PZ-MAT 6.a
 • 22/03/2019PZ- ZGO, 7.a
 • 22/03/2019PZ-MAT 6.b
 • 22/03/2019PZ-MAT 9.a
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.