Kriteriji ocenjevanja znanja

 • SPLOŠNO – 1. in 2. razred 

Učitelji:

 • SPLOŠNO – 3. razred

Učitelji:

 • GLASBENA UMETNOST

Učitelji:

 • TUJI JEZIKI

Učitelji:

 • Gabrijela Prelesnik
 • Metoda Debevc
 • Anja Šircelj Istenič
 • Urška  Drobnič
 • Nastasja Škerlj Grat


 • LIKOVNA UMETNOST

Učitelji:

 • NARAVOSLOVJE

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH: BIO, KEM, FIZ, NAR, GOS, TIT, NIT TER IZBIRNIH PREDMETIH IZ PODROČJA NARAVOSLOVJA

Učitelji:

 • Emiljana Baraga (NIT)
 • Simona Meden (NIT)
 • Julija Bombač (NIT)
 • Teja Milharčič (NIT)
 • Anita Šen (KEM)
 • Marija Opeka (GOS)
 • Martin Rihtar (TIT)
 • Irena Mele (FIZ)
 • Irena Peteh Kranjc (BIO, NAR)

 • SLOVENSKI JEZIK

Učitelji:

 • Metoda Debevc
 • Mojca Podobnikar

 • ŠPORT

Učitelji:

 • Polona Klopčič
 • Tomaž Lulik

 • DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH II. TRIADA – DRUŽBA III. TRIADA – GEO, ZGO, DKE IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA

Učitelji:

 • Emiljana Baraga (družba)
 • Suzana Rebec (družba)
 • Julija Bombač (družba)
 • Barbara Geržina (družba)


 • Lea Sterle (zgo)
 • Jolanda Cerkvenik (zgo, geo)
 • Tjaša Prudič (dke)


 • MATEMATIKA

Učitelji – Matematični aktiv:

 • Julija Bombač
 • Gabrijela Prelesnik
 • Emiljana Baraga
 • Liljana Intihar
 • Antonija Šlajnar

Prihajajoči dogodki

 • 13/11/2018PZ MAT - 4.a
 • 14/11/2018PZ - TJA 6. a
 • 14/11/2018PZ - TJA 6. b
 • 15/11/2018PZ - NAR 7.b
 • 15/11/2018PZ FIZ - 8. a
 • 17/11/2018Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
AEC v1.0.4