Kriteriji ocenjevanja znanja

 • SPLOŠNO – 1. in 2. razred 

Učitelji:

 • SPLOŠNO – 3. razred

Učitelji:

 • GLASBENA UMETNOST

Učitelji:

 • TUJI JEZIKI

Učitelji:

 • Gabrijela Prelesnik
 • Metoda Debevc
 • Anja Šircelj Istenič
 • Urška  Drobnič


 • LIKOVNA UMETNOST

Učitelji:

 • NARAVOSLOVJE

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH: BIO, KEM, FIZ, NAR, GOS, TIT, NIT TER IZBIRNIH PREDMETIH IZ PODROČJA NARAVOSLOVJA

Učitelji:

 • Emiljana Baraga (NIT)
 • Simona Meden (NIT)
 • Julija Bombač (NIT)
 • Teja Milharčič (NIT)
 • Anita Šen (KEM)
 • Marija Opeka (GOS)
 • Martin Rihtar (TIT)
 • Irena Mele (FIZ)
 • Irena Peteh Kranjc (BIO, NAR)

 • SLOVENSKI JEZIK

Učitelji:

Metoda Debevc, Mojca Podobnikar

 

 • ŠPORT

Učitelji:

 • Polona Klopčič
 • Tomaž Lulik
 • Klemen Žerjav

 • DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH II. TRIADA – DRUŽBA III. TRIADA – GEO, ZGO, DKE IN IZBIRNIH PREDMETIH S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA

Učitelji:

 • Emiljana Baraga (družba)
 • Suzana Rebec (družba)
 • Julija Bombač (družba)
 • Barbara Geržina (družba)


 • Lea Sterle (zgo)
 • Jolanda Cerkvenik (zgo, geo)
 • Tjaša Prudič (dke)


 • MATEMATIKA

Učitelji – Matematični aktiv:

 • Julija Bombač
 • Gabrijela Prelesnik
 • Emiljana Baraga
 • Liljana Intihar
 • Antonija Šlajnar

Prihajajoči dogodki

 • 22/01/20186. b: Zimska šola v naravi
 • 22/01/2018PZ SLJ (8. razred, 1. in 2. skupina)
 • 22/01/20186. a: Zimska šola v naravi
 • 22/01/2018PZ-SLJ 1.a
 • 23/01/2018 10:15SLJ - Govorni nastopi
 • 31/01/2018Zaključek 1.ocenjevalnega obdobja
AEC v1.0.4