OBJEM

 Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.”
Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost).

Cilji razpisa:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc,
– vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in
– spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.

Cilj projekta OBJEM:
– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja Rezultati
1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za dvig bralne pismenosti
2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov
4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice 

Sodelujoči konzorcijski partnerji:
– Filozofska fakulteta Ljubljana
– Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Maribor
– Pedagoški inštitut
– Zavod RS za šolstvo
– 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (OŠ “Jožeta Krajca” Rakek)
– 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov

Naša šola je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge programov usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

/Vir: Interno gradivo iz Prvega delovnega srečanja vodij projektnih timov v projektu OBJEM; z dne 10. 7. 2017/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

GRADIVO, INFORMACIJE, PRISPEVKI

– Članek v Slivniških pogledih (april 2019, števila 51, vir: https://www.cerknica.si/Files/eMagazine/31/185808/Slivniski%20pogledi_51_www.pdf)

– Kratek povzetek dela v šolskem letu 2017/2018

– Članek v Slivniških pogledih (junij 2018, letnih 5, številka 42, vir: https://www.cerknica.si/Files/eMagazine/31/140660/Slivniski%20pogledi_42_www.pdf, uporabljeno: 11. 7. 2018)

 

 

19. februar = Tone Pavček + OBJEM

Na slikah so izdelki učencev, razstavljeni na razstavi v šolsk…

19. februar = Tone Pavček + OBJEM

Tone Pavček je eden najbolj priljubljenih slovenskih pesnikov. Z njegovimi pesmi se srečujemo na vsakem koraku, za nekatere izmed njih bi lahko rekli, da so ponarodele. Njegove pesmi nam ogrejejo srce, so polne zaupanja in vere v ljudi in jih večkrat uporabljamo ob različnih priložnostih.

Treba je mnogo preprostih besed
kakor:
kruh,
ljubezen,
dobrota,
da ne bi slepi v temi zašlí
s…

24. april = OBJEM + Ivan Cankar (nadaljevanje)

V prejšnjih objavah smo vas že seznanili s tem, da smo 24. april 2018 na naši šoli posvetili velikemu pesniku in pisatelju Ivanu Cankarju. Obljubili smo nadaljevanje o dogajanju na naši šoli na ta dan.

V fotokotičku so nastale zanimive slike JAZ – Ivan Cankar.

Šolska knjižničarka je pripravila razstavo o Ivanu Cankarju s poudarkom na njegovih delih, ki so si jo učenci skupaj…

24. april = OBJEM + Ivan Cankar

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je kot razvojna šola vključena v 5-letni projekt OBJEM, koordiniran s strani Zavoda RS za šolstvo, katerega cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. V letošnjem letu imamo vključene šole možnost preizkusiti različn…

Prihajajoči dogodki

  • 24/05/2019PZ-MAT 6.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.b
  • 24/05/2019PZ-MAT 8.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 8.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.a
  • 24/05/2019PZ-MAT 6.b
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.