OBJEM

 Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.”
Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost).

Cilji razpisa:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc,
– vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in
– spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.

Cilj projekta OBJEM:
– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja Rezultati
1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za dvig bralne pismenosti
2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov
4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice 

Sodelujoči konzorcijski partnerji:
– Filozofska fakulteta Ljubljana
– Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Maribor
– Pedagoški inštitut
– Zavod RS za šolstvo
– 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (OŠ “Jožeta Krajca” Rakek)
– 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov

Naša šola je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge programov usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

 

Prihajajoči dogodki

  • 23/11/2017PZ TJA 6.b
  • 23/11/2017PZ NAR 7.a
  • 24/11/20171.PZ SLJ 4.a
  • 24/11/2017Spis, 6. a/b
  • 24/11/20171. PZ SLJ 4.b
  • 29/11/2017PZ SLJ 7. a
AEC v1.0.4