Šolska prehrana

Zdrava, uravnotežena in kakovostna prehrana v  otroštvu in v mladostniškem obdobju je bistvenega pomena za zdrav telesni in duševni razvoj ter kakovost življenja otrok in mladostnikov. Vsi, ki na šoli sodelujemo pri načrtovanju in pripravi šolske prehrane, se bomo trudili, da bomo tem smernicam tudi sledili.

Na OŠ Rakek pripravljata šolske obroke kuharici Marija Hiti in Zdravka Penko, na PŠ Unec pa kuharica Borka Milinković.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za učence pripravljali dopoldansko malico in kosilo, za učence jutranjega varstva in podaljšanega bivanja pa tudi zajtrk in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme en obrok dnevno.

Učencem, ki niso naročeni na kosilo, priporočamo, da si v primeru daljšega urnika (6 ali 7 ur) prinesejo v šolo dodaten prigrizek ali sadje, ki ga bodo lahko pojedli v času odmora za kosilo (12.40 – 13.05)

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Staršem svetujemo, da zaradi lažjega poslovanja plačevanje prehrane uredijo preko trajnega naloga z osebnega računa.

Vodja šolske prehrane: Marija Opeka

Zajtrk: 7:00 – 7:30
Malica: 9:55 – 10:15   (po 2. šolski uri)
Kosilo: 12:40  13:05
Popoldanska malica: 14:45  15:00

Če bo učenec/ka odsoten od pouka, šolsko prehrano lahko odjavite na telefonske številke:
OŠ Rakek

  • receptor: 040 309 283 
  • kuhinja:  mob.  040 30 92 83,  0590 975 43
  • tajništvo: 01 70 52 510

vodja šolske prehrane

  • 0590 975 37 (kabinet naravoslovja)

PŠ Unec 0590 975 69

Odjava za zajtrk, dopoldansko malico se za tekoči dan ne upošteva in jo je potrebno odjaviti do 12. ure prejšnjega dne.

Odjava kosila in popoldanske malice se za tekoči dan upošteva, če je bila prejeta do 8. ure istega dne.

zajtrk 0,55 EUR
malica 0,80 EUR
popoldanska malica 0,55 EUR
kosilo 1. do 3. razred 2,00 EUR
  4. do 6. razred 2,20 EUR
7. do 9. razred 2,40 EUR

Prihajajoči dogodki

  • 27/11/20191.PZ SLJ
AEC v1.0.4