Unesco šola

unesco_logo

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu. V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu.

UNESCO šole delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Teme, ki jih obravnavamo, so:

• Mir in človekove pravice
• Demokracija, enakopravnost spolov
• Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
• Izobraževanje za trajnostni razvoj
• Globalno učenje, varovanje okolja
• Medkulturno učenje
• Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

Letni plan Unesco šole 2017/18

Letni plan Unesco…


Letno poročilo koordinatorja Unesco šole 2016/17

Poročilo koordinatorice Unesco šole najdete na…


Letni plan Unesco šole

UNESCO ASPnet Slovenija
Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev
Šolsko leto: 2016/ 2017
Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec OŠ SŠ Drugo:
Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni Nacionalni Brez statusa
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si
Naslov spletne strani zavoda…


Letno poročilo UNESCO ASPnet šole 2015-16

Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za sočloveka. Razmišljamo…


Letno poročilo Unesco 2014/15

Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič.

Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih:
ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014. Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe,…


NAČRTOVANE DEJAVNOSTI UNESCO ŠOLE 2015/ 2016

V šolskem letu 2015/2016 bomo obeležili 23 mednarodnih in svetovnih dni. Obeležitve bodo potekale na različnih nivojih šolskega delovanja (pri interesnih dejavnostih, v okviru pouka, pri izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju, …). Obeležili bomo mednarodno leto svetlobe (2015) in leto globalnega razumevanja (2016), mednarodno desetletje približevanja kultur in…

Razstava “Začutite, kar čutijo nedolžni”

V večnamenskem prostoru šole si v mesecu decembru lahko ogledate razstavo risb otrok, ki se pred bombniki skrivajo v votlinah Nubskih gora v Sudanu. Avtorja razstave  “Začutite, kar čutijo nedolžni” sta človekoljuba Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar.

“Šest tisoč šolarjev je razrezalo par sto podarjenih svinčnikov na manjše koščke, da jih je več prišlo do pisala. Iztrga…


Tehniški dan VZGAJAMO ZELIŠČA v 4. razredu

Učenci so v okviru tehniškega dne ob fotografijah in konkretno spoznali različna zelišča in dišavnice, značilne prav za domačo pokrajino. Ob opazovanju in risanju so spoznali njihovo zgradbo, ob prebiranju in iskanju podatkov pa tudi njihove zdravilne učinkovine. Po skupinah so zamesili in spekli zeliščne krekerje, v katerih je prevladoval rožmarin, dišeče mehke cimetove piškot…


Doživljajska pedagogika z učenci 6. razredov

V začetku jeseni sta se oddelka 6. razredov odpravila na dvodnevni tabor(ček), prežet z vsebinami doživljajske pedagogike na obrobje Rakovega Škocjana, v Zelško kočo. Namen tabor(čka) je bil povezati novonastali skupini, spoznavati sebe in druge, se uriti v veščinah sodelovanja in skupnega reševanja problemov. Prvi dan smo vsebine prepletli še s spoznavanjem…


Uspešno izpeljan tudi drugi del mednarodne izmenjave

V preteklem tednu smo izpeljali še drugi del letošnje mednarodne izmenjave. Štiri dni smo na šoli in na svojih domovih gostili švicarske učence, ki so z našimi osmošolci sodelovali v sklopu mednarodne izmenjave učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

V teh dneh so učenci spoznali in doživeli marsikaj novega: raziskovali so Rakek in s…


Vzgajamo zelišča 2016/17 na PŠ unec

POTEK DELA:

V okviru ND smo v 4. in 5. razredu spoznavali zelišča še malo drugače.

S pomočjo različnih virov smo izdelali osebne izkaznice nekaterih zdravilnih rastlin. Kartončke so učenci nato uporabili pri izdelavi nalog  in didaktičnih iger.

Nastale so različne igre »Človek nauči se« z nalogami iz poznavanja rastlin, igra Spomin s trojno kombinacijo,…..

CELOTNO…


ZELIŠČNA POŠTEVANKA

V 3. razredu učenci navadno že komaj čakajo, da pričnemo z učenjem poštevanke. Zelo pomembno je, da znanje osvojimo in dobro utrdimo. Zato smo razmišljali, kako lahko povežemo zelišča in poštevanko tako, da se bomo ob učenju poštevanke zabavali in obenem spoznavali zelišča.

Po dolgem razmišljanju smo prišli do dveh zamisli in naredili dve didaktični igri:

DOMINO…


Vzgajamo zelišča 2016/17

Potek dela

V jesenskem času so učenci prinašali zdravilna zelišča in jih sušili v učilnici. K vsaki rastlini so zapisali njeno ime. Kadar so se sprehodili mimo njih, so jih opazovali, vohali. Posušene so spravili v steklene kozarce in tako so bile razstavljene do tehniškega dneva.

Teden pred tehniškim dnevom je vsak učenec dobil nalogo, da na listu A4 opiše zdravilnost enega…


Unescov tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 14. oktobra 2016, sta se naši učenki 9. razreda, Irena Gnezda in Maša Gorjanc, udeležili nacionalnega projekta Jezik- kultura in tradicija. Namen projekta je poudarek na pomenu rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Na letošnjem recitalu je sodelovalo 16 osnovnih in srednjih šol.
Irena in Maša sta  pripravili vokalno skladbo, ki na humoren način opisuj…


Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA “V starem iščem novo.” je za letošnje šolsko leto končan

V času od 22. septembra 2015 do 22. aprila 2016 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz.


Interesna dejavnost ROČNA DELA na Uncu

Po šestih letih se je na Uncu spet pojavilo večje zanimanje za krožek ROČNA DELA. Vpisalo se je kar 11 učencev in tako smo krožek lahko izvajali.
Na učiteljičino ‘tipanje’, kaj bi radi počeli, so izrazili zanimanje za šivanje, saj so se nekateri srečali z njim že v vrtcu, v podaljšanem bivanju, doma ali pri sorodnikih.
Najprej smo se ‘spoznali’ s teorijo; seznanili smo se s pojmom…

Tehniški dan VZGAJAMO ZELIŠČA v 4. razredu

Učenci so v okviru tehniškega dne ob fotografijah in konkretno spoznali različna zelišča in dišavnice, značilne prav za domačo pokrajino. Ob opazovanju in risanju so spoznali njihovo zgradbo, ob prebiranju in iskanju podatkov pa tudi njihove zdravilne učinkovine. Po skupinah so zamesili in spekli zeliščne krekerje, v katerih je prevladoval rožmarin, dišeče mehke cimetove piškot…


Nastop na recitalu v Škofji Loki

V petek, 20. oktobra 2017, se je skupina štirih učenk naše šole udeležila tujejezičnega recitala v Škofji Loki, ki ga za slovensko mrežo UNESCO šol organizira Gimnazija Škofja Loka. Naše učenke so na temo ‘potovanja’ pripravile točko o potovanjih v hrepenenju po svobodi na podlagi interpretacij poezije Neže Maurer (Zala Stražišar in Tia Vukelič),  z glasbo El Condor Pasa (Manca…


Menjaj branje in sanje

Tudi v letošnjem letu smo se priključili nacionalnemu UNESCO-vem projektu Menjaj branje in sanje.

Letos nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo izmenjavo knjig izpeljali v naši letni učilnici pod borovci ob knjigobežnici.

Kar nekaj učencev je prineslo svoje knjige in si jih izmenjalo. Izdelali smo veliko lovilcev sanj in tudi napolnili knjigobežnico.

Hvala vsem staršem za pomoč…


Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

Na OŠ Rakek je letos že drugo leto potekal nacionalni Unesco projekt z mednarodno udeležbo Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

Učenci so se skozi celotno šolsko leto ukvarjali z dediščino svojega kraja preko sodelovanja Unesco MP in njihovega projekta PRYDE (PRromocija DEdiščine z generacijo Y). Vstavitev Rakeka in okolice v mobilno aplikacijo PRYDE bi bila za…


Menjaj branje in sanje

MENJAJ BRANJE ZA SANJE

4. nacionalni UNESCO PROJEKT

Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, mislimi ali citati.

 KDAJ?   V ponedeljek, 12. 6. 2017, med 18.00 in 19.00.

KJE?      Pri knjigobežnici pod borovci (na šolskem vrtu)

KDO?    Kdor želi.

KAJ?    Prinesi knjigo, ki si jo prebral, in jo podari literarnemu prijatelju a…


Vzgajamo zelišča 2016/17 na PŠ unec

POTEK DELA:

V okviru ND smo v 4. in 5. razredu spoznavali zelišča še malo drugače.

S pomočjo različnih virov smo izdelali osebne izkaznice nekaterih zdravilnih rastlin. Kartončke so učenci nato uporabili pri izdelavi nalog  in didaktičnih iger.

Nastale so različne igre »Človek nauči se« z nalogami iz poznavanja rastlin, igra Spomin s trojno kombinacijo,…..

CELOTNO…


Dan človekovih pravic v Cankarjevem domu

V petek, 16. decembra, sta se dva člana Unesco kluba z mentorico udeležila 17. srečanja UNESCO ASP net mreže šol Slovenije. Dogodek se je odvijal v Cankarjevem domu. Na srečanju smo obeležili enega od najpomembnejših UNESCO svetovnih dni – DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC. Po registraciji in uvodnem nagovoru nacionalnega koordinatorja smo si ogledali zanimivo, poučno in hudomušno predstavo Akord…


Unescov tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 14. oktobra 2016, sta se naši učenki 9. razreda, Irena Gnezda in Maša Gorjanc, udeležili nacionalnega projekta Jezik- kultura in tradicija. Namen projekta je poudarek na pomenu rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Na letošnjem recitalu je sodelovalo 16 osnovnih in srednjih šol.
Irena in Maša sta  pripravili vokalno skladbo, ki na humoren način opisuj…


Menjali smo branje za sanje

Kljub kislemu vremenu smo izpeljali UNESCOv projekt Menjaj branje za sanje.
Z izkupičkom smo prvo leto zadovoljni. Izmenjali smo si več kot deset knjig z zanimivimi posvetili in se družili ob izdelavi lovilcev sanj. Tako smo kar dvakrat zamenjali branje za sanje.
Posvetila in izdelane lovilce sanj pa si oglejt…


Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA “V starem iščem novo.” je za letošnje šolsko leto končan

V času od 22. septembra 2015 do 22. aprila 2016 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz.

Svetovni dan filozofije 2017

Svetovni dan filozofije, ki je potekal 16. 11. 2017, smo učenci in učitelji naše šole obeležili z različnimi dejavnostmi. Tematsko geslo letošnjega svetovnega filozofskega dneva se je glasilo Med resnico in lažjo, zato smo se prav laži in resnici tudi natančeje posvetili, ko smo želeli »filozofirati« po naše, torej po osnovnošolsko.

Učenci prve triade so se s filozofijo…


16. 11. 2017 – Svetovni dan filozofije

Tretji četrtek v mesecu novembru je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za svetovni dan filozofije. Letos tako ta dan obeležujemo 16. 11. 2017. Filozofija je za organizacijo UNESCO ena izmed pomembnejših tem, saj predstavlja najbolj univerzalno vedo, s katero lahko krepimo medcivilizacijski dialog, kulturo miru in skrb za človekove pravice. Kot UNESCO šola bomo ta dan z…


Obeležitev evropskega dneva jezikov

Na športnem dnevu Oviratek so se učenci 6., 7., 8. in 9. razreda trudili na različnih postajah, na katerih so bila navodila, napisana v različnih jezikih (srbsko, makedonsko, slovensko, nemško, angleško, francosko, portugalsko, špansko, japonsko) in pisavah (latinica, cirilica, pismenke). S svojim poznavanjem tujih jezikov in s pomočjo učiteljev so razvozlali navodila, opravili nalogo in…


Obeležitev svetovnega dneva učiteljev

Pri uvodnem delu športnega dne (Oviratek) so učenci 7., 8., in 9. razreda prevzeli vloge učiteljev in izpeljali ogrevanje in igre z žogo.

Tudi sam Oviratek so izvedli učenci 7. in 9. razreda, ko so učence nižjih razredov spuščali na štartu, čakali in usmerjali na posameznih postajah ter jih sprejeli na cilju.

Zelo zadovoljni so bili mlajši učenci, še bolj pa mladi učitelji.


Oktober – mednarodni mesec šolskih knjižnic

Ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic smo na naši šoli pripravili razstavo slikarja, pesnika in pisatelja Benjamina  Žnidaršiča (https://www.znidarsic.net/) ter delavnico slikanja s čopičem v ustih, ki sta jo vodila slikarja  Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj (https://zveza-paraplegikov.si/Kultura/Slikarji/2006010613165013/) .

Razstavo si lahko ogledate v večnamenskem…


5. oktober – svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev vsako leto 5. 10. praznujemo v Sloveniji že 24 let. Redno ga obeležujemo tudi na naši šoli. Ob tej priložnosti je učiteljem šole v imenu vseh učencev čestitala učenka Vanesa Istenič, nagovorila pa jih je tudi  ga. ravnateljica, mag. Anita Knez. Njen nagovor si lahko preberete spodaj.

Spoštovani učitelji, dragi učenci!

Ljudje se ves čas…


Svetovni dan miru

Ob svetovnem dnevu miru učencem in učiteljem sporočam, da brez njega ni upanja v prihodnost.
Mir, prostovoljstvo, sodelovanje so vrednote, za katere si je potrebno aktivno prizadevati tudi v prihodnje.

Domovina je nekaj, za kar je vredno živeti. Na teh temeljih je namreč nastala ideja skupnosti, nastala je Evropa državljanov, sodelovanja in miru.
Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek…


Svetovni dan Zemlje

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Z učenci podaljšanega bivanja smo se pogovarjali o skrbi za naš planet, nato pa smo skupaj očistili šolski vrt.

Lilijana Intihar in Ksenija Kržišnik…


Mednarodni dan strpnosti

Ob mednarodnem dnevu strpnosti so se učenci 6. a razreda na razredni uri intenzivno pogovarjali o strpnosti. Učenci so ugotovili, da ne smemo in ne moremo soditi ljudi glede na njihovo rasno, versko, nacionalno pripadnost, glede na videz ali spol. Ugotovili so tudi, da je pomembno, da človeka najprej spoznamo in skušamo razumeti njegov položaj, šele nato si lahko ustvarimo svoje mnenje,…


Razstava ob mesecu šolskih knjižnic

Vabimo vas na ogled razstave v jedilnici šole.

Galerija…

Prihajajoči dogodki

  • 22/01/20186. b: Zimska šola v naravi
  • 22/01/2018PZ SLJ (8. razred, 1. in 2. skupina)
  • 22/01/20186. a: Zimska šola v naravi
  • 22/01/2018PZ-SLJ 1.a
  • 23/01/2018 10:15SLJ - Govorni nastopi
  • 31/01/2018Zaključek 1.ocenjevalnega obdobja
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.