Unesco šola

unesco_logo

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu. V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu.

UNESCO šole delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Teme, ki jih obravnavamo, so:

• Mir in človekove pravice
• Demokracija, enakopravnost spolov
• Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
• Izobraževanje za trajnostni razvoj
• Globalno učenje, varovanje okolja
• Medkulturno učenje
• Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

Letno poročilo koordinatorja Unesco šole 2016/17

Poročilo koordinatorice Unesco šole najdete na…


Letni plan Unesco šole

UNESCO ASPnet Slovenija
Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev
Šolsko leto: 2016/ 2017
Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec OŠ SŠ Drugo:
Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni Nacionalni Brez statusa
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si
Naslov spletne strani zavoda…


Letno poročilo UNESCO ASPnet šole 2015-16

Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za sočloveka. Razmišljamo…


Letno poročilo Unesco 2014/15

Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič.

Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih:
ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014. Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe,…


NAČRTOVANE DEJAVNOSTI UNESCO ŠOLE 2015/ 2016

V šolskem letu 2015/2016 bomo obeležili 23 mednarodnih in svetovnih dni. Obeležitve bodo potekale na različnih nivojih šolskega delovanja (pri interesnih dejavnostih, v okviru pouka, pri izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju, …). Obeležili bomo mednarodno leto svetlobe (2015) in leto globalnega razumevanja (2016), mednarodno desetletje približevanja kultur in…

Uspešno izpeljan tudi drugi del mednarodne izmenjave

V preteklem tednu smo izpeljali še drugi del letošnje mednarodne izmenjave. Štiri dni smo na šoli in na svojih domovih gostili švicarske učence, ki so z našimi osmošolci sodelovali v sklopu mednarodne izmenjave učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

V teh dneh so učenci spoznali in doživeli marsikaj novega: raziskovali so Rakek in s…


Vzgajamo zelišča 2016/17 na PŠ unec

POTEK DELA:

V okviru ND smo v 4. in 5. razredu spoznavali zelišča še malo drugače.

S pomočjo različnih virov smo izdelali osebne izkaznice nekaterih zdravilnih rastlin. Kartončke so učenci nato uporabili pri izdelavi nalog  in didaktičnih iger.

Nastale so različne igre »Človek nauči se« z nalogami iz poznavanja rastlin, igra Spomin s trojno kombinacijo,…..

CELOTNO…


ZELIŠČNA POŠTEVANKA

V 3. razredu učenci navadno že komaj čakajo, da pričnemo z učenjem poštevanke. Zelo pomembno je, da znanje osvojimo in dobro utrdimo. Zato smo razmišljali, kako lahko povežemo zelišča in poštevanko tako, da se bomo ob učenju poštevanke zabavali in obenem spoznavali zelišča.

Po dolgem razmišljanju smo prišli do dveh zamisli in naredili dve didaktični igri:

DOMINO…


Vzgajamo zelišča 2016/17

Potek dela

V jesenskem času so učenci prinašali zdravilna zelišča in jih sušili v učilnici. K vsaki rastlini so zapisali njeno ime. Kadar so se sprehodili mimo njih, so jih opazovali, vohali. Posušene so spravili v steklene kozarce in tako so bile razstavljene do tehniškega dneva.

Teden pred tehniškim dnevom je vsak učenec dobil nalogo, da na listu A4 opiše zdravilnost enega…


Unescov tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 14. oktobra 2016, sta se naši učenki 9. razreda, Irena Gnezda in Maša Gorjanc, udeležili nacionalnega projekta Jezik- kultura in tradicija. Namen projekta je poudarek na pomenu rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Na letošnjem recitalu je sodelovalo 16 osnovnih in srednjih šol.
Irena in Maša sta  pripravili vokalno skladbo, ki na humoren način opisuj…


Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA “V starem iščem novo.” je za letošnje šolsko leto končan

V času od 22. septembra 2015 do 22. aprila 2016 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz.


Interesna dejavnost ROČNA DELA na Uncu

Po šestih letih se je na Uncu spet pojavilo večje zanimanje za krožek ROČNA DELA. Vpisalo se je kar 11 učencev in tako smo krožek lahko izvajali.
Na učiteljičino ‘tipanje’, kaj bi radi počeli, so izrazili zanimanje za šivanje, saj so se nekateri srečali z njim že v vrtcu, v podaljšanem bivanju, doma ali pri sorodnikih.
Najprej smo se ‘spoznali’ s teorijo; seznanili smo se s pojmom…


Delavnica UNESCO mladinske platforme

V ponedeljek, 23. maja 2016, smo v okviru pouka DKE na naši šoli gostili prostovoljca Gašperja iz UNESCO mladinske platforme, ki je učencem 8. A in 8. B predstavil pomen in namen trajnostnega razvoja.
Učence je pohvali za dobro delo in super ideje za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na osebni, šolski, občinski in državni ravni. Učenci so se najbolj posvetili odprav…


OBISK OTROK IZ VRTCA PIVKA

Kako enkratno smo začeli drugi delovni teden v mesecu maju! Navadno so ponedeljki bolj kisli, dolgočasni, ampak 9. maja res ni bil. Za to so poskrbeli otroci iz vrtca Pivka, ki so nam vrnili obisk in se nam predstavili z ljudskimi plesi in pesmimi ter obudili življenje nekoč. Učenci PŠ Unec pa so jim zaplesali moderne plese, plese, ki jih poznamo danes. Bilo je veselo, radostno,…


Izmenjava je lepo uspela

V nedeljo, 8. 5. 2016, smo zaključili s štiridnevnim gostovanjem švicarskih učencev, ki so z našimi osmošolci sodelovali v sklopu mednarodne izmenjave učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.
V teh dneh so se učenci predvsem veliko družili in skupaj spoznavali nove stvari: raziskovali so Rakek in se preizkusili v različnih izzivih,…

Menjaj branje in sanje

Tudi v letošnjem letu smo se priključili nacionalnemu UNESCO-vem projektu Menjaj branje in sanje.

Letos nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo izmenjavo knjig izpeljali v naši letni učilnici pod borovci ob knjigobežnici.

Kar nekaj učencev je prineslo svoje knjige in si jih izmenjalo. Izdelali smo veliko lovilcev sanj in tudi napolnili knjigobežnico.

Hvala vsem staršem za pomoč…


Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

Na OŠ Rakek je letos že drugo leto potekal nacionalni Unesco projekt z mednarodno udeležbo Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

Učenci so se skozi celotno šolsko leto ukvarjali z dediščino svojega kraja preko sodelovanja Unesco MP in njihovega projekta PRYDE (PRromocija DEdiščine z generacijo Y). Vstavitev Rakeka in okolice v mobilno aplikacijo PRYDE bi bila za…


Menjaj branje in sanje

MENJAJ BRANJE ZA SANJE

4. nacionalni UNESCO PROJEKT

Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, mislimi ali citati.

 KDAJ?   V ponedeljek, 12. 6. 2017, med 18.00 in 19.00.

KJE?      Pri knjigobežnici pod borovci (na šolskem vrtu)

KDO?    Kdor želi.

KAJ?    Prinesi knjigo, ki si jo prebral, in jo podari literarnemu prijatelju a…


Vzgajamo zelišča 2016/17 na PŠ unec

POTEK DELA:

V okviru ND smo v 4. in 5. razredu spoznavali zelišča še malo drugače.

S pomočjo različnih virov smo izdelali osebne izkaznice nekaterih zdravilnih rastlin. Kartončke so učenci nato uporabili pri izdelavi nalog  in didaktičnih iger.

Nastale so različne igre »Človek nauči se« z nalogami iz poznavanja rastlin, igra Spomin s trojno kombinacijo,…..

CELOTNO…


Dan človekovih pravic v Cankarjevem domu

V petek, 16. decembra, sta se dva člana Unesco kluba z mentorico udeležila 17. srečanja UNESCO ASP net mreže šol Slovenije. Dogodek se je odvijal v Cankarjevem domu. Na srečanju smo obeležili enega od najpomembnejših UNESCO svetovnih dni – DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC. Po registraciji in uvodnem nagovoru nacionalnega koordinatorja smo si ogledali zanimivo, poučno in hudomušno predstavo Akord…


Unescov tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 14. oktobra 2016, sta se naši učenki 9. razreda, Irena Gnezda in Maša Gorjanc, udeležili nacionalnega projekta Jezik- kultura in tradicija. Namen projekta je poudarek na pomenu rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Na letošnjem recitalu je sodelovalo 16 osnovnih in srednjih šol.
Irena in Maša sta  pripravili vokalno skladbo, ki na humoren način opisuj…


Menjali smo branje za sanje

Kljub kislemu vremenu smo izpeljali UNESCOv projekt Menjaj branje za sanje.
Z izkupičkom smo prvo leto zadovoljni. Izmenjali smo si več kot deset knjig z zanimivimi posvetili in se družili ob izdelavi lovilcev sanj. Tako smo kar dvakrat zamenjali branje za sanje.
Posvetila in izdelane lovilce sanj pa si oglejt…


Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA “V starem iščem novo.” je za letošnje šolsko leto končan

V času od 22. septembra 2015 do 22. aprila 2016 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz.


DANES – Menjaj branje za sanje

MENJAJ BRANJE ZA SANJE
4. nacionalni UNESCO PROJEKT

Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, mislimi ali citati.

KDAJ? V ponedeljek, 13. 6. 216, med 17.00 in 19.00.
KJE?  V UČILNICI 2. RAZREDA
KDO? Kdor želi.
KAJ? Prinesi knjigo, ki si jo prebral, in jo podari literarnemu prijatelju ali knjigobežnici. V knjigo zapiši misel ali citat in ga posvet…


Interesna dejavnost ROČNA DELA na Uncu

Po šestih letih se je na Uncu spet pojavilo večje zanimanje za krožek ROČNA DELA. Vpisalo se je kar 11 učencev in tako smo krožek lahko izvajali.
Na učiteljičino ‘tipanje’, kaj bi radi počeli, so izrazili zanimanje za šivanje, saj so se nekateri srečali z njim že v vrtcu, v podaljšanem bivanju, doma ali pri sorodnikih.
Najprej smo se ‘spoznali’ s teorijo; seznanili smo se s pojmom…

Svetovni dan miru

Ob svetovnem dnevu miru učencem in učiteljem sporočam, da brez njega ni upanja v prihodnost.
Mir, prostovoljstvo, sodelovanje, … so vrednote, za katere si je potrebno aktivno prizadevati tudi v prihodnje.

Domovina je nekaj, za kar je vredno živeti. Na teh temeljih je namreč nastala ideja skupnosti, nastala je Evropa državljanov, sodelovanja in miru.
Na OŠ »Jožeta Krajca«…


Svetovni dan Zemlje

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Z učenci podaljšanega bivanja smo se pogovarjali o skrbi za naš planet, nato pa smo skupaj očistili šolski vrt.

Lilijana Intihar in Ksenija Kržišnik…


Mednarodni dan strpnosti

Ob mednarodnem dnevu strpnosti so se učenci 6. a razreda na razredni uri intenzivno pogovarjali o strpnosti. Učenci so ugotovili, da ne smemo in ne moremo soditi ljudi glede na njihovo rasno, versko, nacionalno pripadnost, glede na videz ali spol. Ugotovili so tudi, da je pomembno, da človeka najprej spoznamo in skušamo razumeti njegov položaj, šele nato si lahko ustvarimo svoje mnenje,…


Razstava ob mesecu šolskih knjižnic

Vabimo vas na ogled razstave v jedilnici šole.

Galerija…


Evropski dan jezikov

26. september je evropski dan jezikov, ko praznujemo jezikovno pestrost, se zavedamo pomena lastnega jezika in razvijamo zanimanje za učenje tudi drugih tujih jezikov, ne le angleščine.

Učenci predmetne stopnje so se poigrali s svojimi jezikovnimi izkušnjami in drug drugega obogatili s frazami v različnih tujih jezikih. Brez elektrike, računalnika in interneta so s skupinskim delom…


Otvoritev učilnice v naravi ob svetovnem dnevu miru

 
21. septembra obeležujemo svetovni dan miru, hkrati pa  v okviru svetovne akcije ENO DREVESIJADA  stremimo k cilju, da do leta 2017 Zemlji vrnemo 100.000.000 dreves.
Danes smo posadili sadiko hrasta, ki bo čez nekaj let s svojo bogato krošnjo delal senco učencem in učiteljem v naši novi, težko pričakovani učilnici pod krošnjami.
Kako smo sadili, s…


10. september – svetovni dan prve pomoči

V podaljšanem bivanju na Uncu smo se ob svetovnem dnevu prve pomoči preizkusili v nudenju le-te. Otroci so med igro spoznali, kako se lahko z reševalno folijo zavarujemo pred mrazom ali vročino, ter prikazali povijanje ponesrečencev. Ponovili pa smo tudi, kako je treba pravilno ukrepati ob nujnih primerih.
Lilijana Intihar in Ksenija Kržišnik Ficko
&nbs…


Dan prve pomoči v tretji skupini OPB

V tretji skupini OPB smo se veselo zabavali ob praktičnem prikazu nudenja prve pomoči. Otroci so v šolo prinesli svoje plišaste živali, ki smo jih obvezovali in povijali. Skozi  igro smo pokazali, kako se obnašamo v nujnih primerih in kdaj moramo poklicati nujno prvo pomoč. slike

Lilijana in…


Delavnica UNESCO mladinske platforme

V ponedeljek, 23. maja 2016, smo v okviru pouka DKE na naši šoli gostili prostovoljca Gašperja iz UNESCO mladinske platforme, ki je učencem 8. A in 8. B predstavil pomen in namen trajnostnega razvoja.
Učence je pohvali za dobro delo in super ideje za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na osebni, šolski, občinski in državni ravni. Učenci so se najbolj posvetili odprav…


Mednarodni dan strpnosti

16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki ga je leta 1996 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.
Trenutna dogajanja pri nas in po svetu lahko našo strpnost postavljajo na preizkušnjo. A kako bomo živeli na tem svetu, če ne bomo strpni?
Kot UNESCO šola skušamo slediti štirim Deloresovim stebrom:

UČITI SE, DA BI VEDELI

UČITI SE, DA BI ZNALI…

Prihajajoči dogodki

  • 22/09/20178.a - TD Poklici
  • 22/09/20179.a - TD Poklici
  • 25/09/2017CŠOD Medved
  • 25/09/20179.a - PZ FIZ
  • 16/10/2017TJA 9.a Obisk ameriškega diplomata
  • 17/10/2017PZ TJA 7.A
AEC v1.0.4

Who's Online

17 visitors online now
6 guests, 10 bots, 1 members
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.