Unesco šola

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu. V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu.

UNESCO šole delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Teme, ki jih obravnavamo, so:

• Mir in človekove pravice
• Demokracija, enakopravnost spolov
• Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
• Izobraževanje za trajnostni razvoj
• Globalno učenje, varovanje okolja
• Medkulturno učenje
• Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

LDN Unesco šole 2019/ 20

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov, …

Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2019/20 Rebeka Škamperle.

V šolskem letu 2019/20 vodimo en potrjen Unesco projekt, ki ga bomo v podprli in osmis…


LDN Unesco šole

Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov, …

Koordinatorica Unesco šole ostaja Martina Hiti.

V šolskem letu 2018/ 19 vodimo en potrjen Unesco projekt

Ime projekta
Vodja

Vzgajamo zelišča ˝V…


Letni plan Unesco šole 2017/18

Letni plan Unesco…


Letno poročilo koordinatorja Unesco šole 2016/17

Poročilo koordinatorice Unesco šole najdete na…


Letni plan Unesco šole

UNESCO ASPnet Slovenija
Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev
Šolsko leto: 2016/ 2017
Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec OŠ SŠ Drugo:
Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni Nacionalni Brez statusa
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si
Naslov spletne strani zavoda…


Letno poročilo UNESCO ASPnet šole 2015-16

Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za sočloveka. Razmišljamo…


Letno poročilo Unesco 2014/15

Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič.

Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih:
ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014. Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe,…


NAČRTOVANE DEJAVNOSTI UNESCO ŠOLE 2015/ 2016

V šolskem letu 2015/2016 bomo obeležili 23 mednarodnih in svetovnih dni. Obeležitve bodo potekale na različnih nivojih šolskega delovanja (pri interesnih dejavnostih, v okviru pouka, pri izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju, …). Obeležili bomo mednarodno leto svetlobe (2015) in leto globalnega razumevanja (2016), mednarodno desetletje približevanja kultur in…

Projekt Modri stol – nekdo misli nate

V maju smo zaključili s projektom “Modri stol”. Ta projekt smo izvajali že v preteklih letih, ko smo na določene lokacije postavili obnovljene in modro pobarvane šolske stole. Na njih so napisane tudi lepe misli. Modri stoli nevsiljivo ustavljajo hitenje, nudijo možnost počitka, premisleka in s humanimi sporočili delujejo kot medij.

V letošnjem letu smo želeli projekt obuditi s tem,…


Projekt Pošljimo sapico prijateljstva

Na OŠ »Jožeta Krajca« smo bili tudi v šolskem letu 2018/2019 tesno povezani s starejšimi občani. Preko različnih projektov, obeležij dni, skupnih srečanj in druženj smo stkali mnogo prijateljskih vezi, starejšim polepšali in olajšali dneve ter jim narisali nasmeške na obraz.

Naši učenci prostovoljci so z učiteljico Lilijano vsak zadnji četrtek v mesecu odhajali v DEOS…


Žajbelj v OPB na Uncu

V torek, 12.2., nas je v okviru nacionalnega UNESCO projekta VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo« v podaljšanem bivanju na Uncu obiskala ga. Dragica Udovič, unška sokrajanka in tudi upokojena učiteljica naravoslovja, biologije in kemije, ter nam popestrila dan – predstavila nam je zanimivi svet zelišč.

Najprej smo se malo pogovorili o zeliščih in ugibali, katero zelišče nam…


Nacionalni projekt VZGAJAMO ZELIŠČA “V starem iščem novo.” se je v šolskem letu 2017/2018 zaključil

V letošnjem šolskem letu v času od 22. 9. 2017 do 22. 4. 2018 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.

Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz…


Razstava “Začutite, kar čutijo nedolžni”

V večnamenskem prostoru šole si v mesecu decembru lahko ogledate razstavo risb otrok, ki se pred bombniki skrivajo v votlinah Nubskih gora v Sudanu. Avtorja razstave  “Začutite, kar čutijo nedolžni” sta človekoljuba Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar.

“Šest tisoč šolarjev je razrezalo par sto podarjenih svinčnikov na manjše koščke, da jih je več prišlo do pisala. Iztrga…


Tehniški dan VZGAJAMO ZELIŠČA v 4. razredu

Učenci so v okviru tehniškega dne ob fotografijah in konkretno spoznali različna zelišča in dišavnice, značilne prav za domačo pokrajino. Ob opazovanju in risanju so spoznali njihovo zgradbo, ob prebiranju in iskanju podatkov pa tudi njihove zdravilne učinkovine. Po skupinah so zamesili in spekli zeliščne krekerje, v katerih je prevladoval rožmarin, dišeče mehke cimetove piškot…


Doživljajska pedagogika z učenci 6. razredov

V začetku jeseni sta se oddelka 6. razredov odpravila na dvodnevni tabor(ček), prežet z vsebinami doživljajske pedagogike na obrobje Rakovega Škocjana, v Zelško kočo. Namen tabor(čka) je bil povezati novonastali skupini, spoznavati sebe in druge, se uriti v veščinah sodelovanja in skupnega reševanja problemov. Prvi dan smo vsebine prepletli še s spoznavanjem…


Uspešno izpeljan tudi drugi del mednarodne izmenjave

V preteklem tednu smo izpeljali še drugi del letošnje mednarodne izmenjave. Štiri dni smo na šoli in na svojih domovih gostili švicarske učence, ki so z našimi osmošolci sodelovali v sklopu mednarodne izmenjave učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

V teh dneh so učenci spoznali in doživeli marsikaj novega: raziskovali so Rakek in s…


Vzgajamo zelišča 2016/17 na PŠ unec

POTEK DELA:

V okviru ND smo v 4. in 5. razredu spoznavali zelišča še malo drugače.

S pomočjo različnih virov smo izdelali osebne izkaznice nekaterih zdravilnih rastlin. Kartončke so učenci nato uporabili pri izdelavi nalog  in didaktičnih iger.

Nastale so različne igre »Človek nauči se« z nalogami iz poznavanja rastlin, igra Spomin s trojno kombinacijo,…..

CELOTNO…


ZELIŠČNA POŠTEVANKA

V 3. razredu učenci navadno že komaj čakajo, da pričnemo z učenjem poštevanke. Zelo pomembno je, da znanje osvojimo in dobro utrdimo. Zato smo razmišljali, kako lahko povežemo zelišča in poštevanko tako, da se bomo ob učenju poštevanke zabavali in obenem spoznavali zelišča.

Po dolgem razmišljanju smo prišli do dveh zamisli in naredili dve didaktični igri:

DOMINO…

Šolski vrt na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec v šolskem letu 2018/2019

Na šolskem vrtu se je v šolskem letu 2018/2019 dogajalo:
Jeseni:

v septembru so učenci vrtnarskega krožka skupaj z učenci prostovoljci opleli jagodnjak in pripravili gredico za trajnice (med njimi nekaj zelišč), ki jih je darovala mami lanske učenke, ga. Janka Prebil Beber,
v septembru so učenci vrtnarskega krožka obrali šolske jablane in jabolka zaužili v okviru dopoldansk…


Projekt Modri stol – nekdo misli nate

V maju smo zaključili s projektom “Modri stol”. Ta projekt smo izvajali že v preteklih letih, ko smo na določene lokacije postavili obnovljene in modro pobarvane šolske stole. Na njih so napisane tudi lepe misli. Modri stoli nevsiljivo ustavljajo hitenje, nudijo možnost počitka, premisleka in s humanimi sporočili delujejo kot medij.

V letošnjem letu smo želeli projekt obuditi s tem,…


Projekt Pošljimo sapico prijateljstva

Na OŠ »Jožeta Krajca« smo bili tudi v šolskem letu 2018/2019 tesno povezani s starejšimi občani. Preko različnih projektov, obeležij dni, skupnih srečanj in druženj smo stkali mnogo prijateljskih vezi, starejšim polepšali in olajšali dneve ter jim narisali nasmeške na obraz.

Naši učenci prostovoljci so z učiteljico Lilijano vsak zadnji četrtek v mesecu odhajali v DEOS…


Menjaj branje za sanje – podari knjigo

V petek, 10. 5., smo po kosilu s 3., 4. in 5. skupino OPB izvedli projekt Menjaj branje in sanje. Gre za Unescov nacionalni projekt, katerega cilj je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Poleg tega pa je cilj tudi želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med…


Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« se je za letos zaključil

Že četrto leto zapored smo v času od 22. 9. 2018 do 22. 4. 2019 na 20 različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.

Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz…


Jezero je – jezera ni

V četrtek, 18. aprila 2019, smo se družili z učenci, dijaki in mentorji Unescovih šol na 17. nacionalnem projektu Jezero je – jezera ni na Dolenjem Jezeru ob Cerkniškem jezeru.

Potekale so različne delavnice: spoznavanje  vaške arhitekture, kemijska in biološka analiza jezerske vode, izdelava mozaikov, slikanje akvarelov z jezersko tematiko, vezenje, pletenje in kvačkanje, …


Srečanje z dedki in babicami

V ponedeljek, 25. 3., na materinski dan, smo v okviru projekta Otroštvo podaja roko mladosti izvedli družabno srečanje s starimi starši učencev 3. razreda. Obenem smo se jim z druženjem želeli zahvaliti za njihovo prisotnost, vzgojo in skrb, ki nam jo dajejo kot dedki in babice. Na srečanje se je odzvalo kar 17 babic in dedkov, od tega 4 dedki, česar smo bili zelo veseli. S prstnim…


Žajbelj v OPB na Uncu

V torek, 12.2., nas je v okviru nacionalnega UNESCO projekta VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo« v podaljšanem bivanju na Uncu obiskala ga. Dragica Udovič, unška sokrajanka in tudi upokojena učiteljica naravoslovja, biologije in kemije, ter nam popestrila dan – predstavila nam je zanimivi svet zelišč.

Najprej smo se malo pogovorili o zeliščih in ugibali, katero zelišče nam…


Tujejezični recital v Škofji Loki

V petek, 19.10.2018, smo se s komorno skupino (6 pevk in kitarist) odpravili na tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija. Gre za Unescov nacionalni projekt, ki ga organizira gimnazija Škofja Loka. Gimnazija recital prireja vsako leto jeseni.

Na odru Sokolskega doma so se naši učenci tokrat predstavili s priredbo skladbe v istrskem…


Menjaj branje in sanje

V letni učilnici pod borovci smo si v torek, 19. junija 2018, izmenjali branje in sanje. Kar dvakrat smo to storili. Najprej smo si izmenjali knjige, nato pa si izdelali lovilca sanj. Bilo je zelo prijetno in sproščeno, z novimi knjigami so bili učenci zadovoljni, lovilci sanj pa že krasijo njihov…

Obeležitev svetovnega dne vode

V petek, 22. 3. 2019, ob svetovnem dnevu vode, smo se z učenci 1. razreda PŠ Unec pogovarjali o pomenu vode na našem planetu, onesnaževalcih voda ter kako lahko sami dejavno prispevamo k varovanju naravnega okolja. V drugem delu so učenci sami oblikova…


Svetovni dan gledališča

V namen obeležitve svetovnega dne gledališča so v posameznem razredu PŠ Unec učenci pripravljali recitacije, pesmi, dve dramski igri in ples za nastop na pomladni prireditvi »Pod toplarjem«. Letos smo se odločili, da bomo imeli prireditev na prostem, na šolskem vrtu. Žal je slabo vreme vplivalo na nekajkratno preložitev prireditve, ki bi morala biti že v aprilu. Tako nam je uspelo…


svetovni dan Zemlje

Ob svetovnem dnevu Zemlje (22. 4. 2019) so učenci 2. in 3. razreda v petek, 19. 4. 2019, pri uri slovenščine brali slkanico Zemlja je dobila vročino. Kritično so presojali odnos človeka do narave, se pogovarjali o težavah na našem planetu in kako bi eno od težav lahko rešili – iskali so rešitve in jih zapisali. Učenci so poiskali kar nekaj inovativnih rešitev za manj onesnažen…


Obeležitev svetovnega dne voda

V petek, 22. 3. 2019, ob svetovnem dnevu vode, smo se z učenci 2. razreda PŠ Unec pogovarjali o pomenu vode na našem planetu. Spoznali so nekatere onesnaževalce voda v svoji okolici, pogovarjali smo se, kako oni sami in drugi vplivajo na naravo ter kako lahko sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter urejanju okolja, v katerem živijo. Obnovili smo znanje o…


Svetovni dan voda

V petek, 22. 3. 2019, smo obeležili svetovni dan voda. Na zelenem hodniku smo pripravili naslednje:

Pri izbirnem predmetu kemija v življenju smo naredili plakate. Vsebine plakatov so se navezovale na onesnaženost voda in na njen pomen ter na gospodarno ravnanje s pitno vodo. Učenci so pripravili tudi kratko anketo o uporabi pitne vode in družabno igro – spomin.
Pr…


Dan otroka

Ob tednu otroka smo v sredo, 3. 10. 2018, za učence podaljšanega bivanja pripravili igre na stadionu. Bilo je veselo, razigrano in razgibano. Več si lahko ogledate TUKAJ

 
Učitelji podaljšanega…


Razstava fotografij kačjih pastirjev

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Praznovanju se pridružuje tudi naša šola z razstavo fotografij kačjih pastirjev mag. Slavka Polaka. Razstavo si lahko ogledate v večnamenskem prostoru šole do konca meseca oktobra.

Vabljeni!

Na spodnji povezavi si lahko ogledate tudi spremljevalni …


Obeležitev svetovnega dneva jezikov

Na športnem dnevu Oviratek so se učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda ubadali s postajami, kjer so morali uporabiti govorico gluhih (znakovni jezik, mimiko obraza, eno/dvoročno abecedo).

S svojimi spretnostmi so opravili nalogo na 20 postajah in se prebili do…


Evropski dan jezikov

Na evropski dan jezikov, 26. 9., praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Obeležili smo ga tudi mi. Učenci so spoznavali zastave evropskih držav, izvedeli, kateri so uradni jeziki v državah, se učili, kako se zahvaliti v večih jezikih, in se preizkusili v “lomilcih jezika”. Katere so pa glavne znamenitosti posameznih držav, so učenci spoznavali v…


Srečanje UNESCO ASPnet šol na Cerju

V petek, 21. septembra 2018, smo se kot UNESCO šola udeležili praznovanja mednarodnega dneva miru in 100-letnice konca prve svetovne vojne. Srečanje je potekalo ob Pomniku braniteljev slovenske zemlje na Cerju nad Mirnom.

Udeleženci so prišli iz 75 osnovnih in srednjih šol, tako iz matične domovine kot zamejstva.

Srečanje je pripravila Gimnazija Nova Gorica, delo pa je potekalo v…

Prihajajoči dogodki

  • 18/09/2019ND Zdravje, 9. a
  • 02/10/2019ND Zdravje, 7. a
  • 10/10/2019PZ - KEM, 9. a
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.a
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.b
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.a
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.