Rakek
Unec
Ivanje Selo

Varna pot v šolo - Ivanje Selo


Opis nevarnih mest

LokacijaObrazložitev
1.Regionalna cesta skozi vasOzko cestišče, brez pločnika, ni prehodov za pešce, gost promet
2.Križišča regionalne in lokalne ceste pri Novakovih (pred viaduktom)Velika hitrost vozil, gost promet, ni pločnikov, prehoda za pešce (otroci prehajajo cesto, ko gredo na šolski avtobus)
3.Cesta od hišne številke 1 (Opeka) do viaduktaVelika hitrost vozil (90 km/h), gost promet, ni pločnikov
4.Križišče regionalne in lokalne ceste pri PuntarjuVelika hitrost vozil (90 km/h), gost promet, ni pločnikov, ni prehoda za pešce