Rakek
Unec
Ivanje Selo

Varna pot v šolo - Rakek


Opis nevarnih mest

LokacijaObrazložitev
1.Prehod čez Partizansko cesto od stare šole proti telovadnici.Zelo gost promet. Na strani stare šole neuporaben pločnik.
2.Ovinek na Stari cesti pri lleršičevih.Prevelika dovoljena hitrost glede na širino vozišča.
3.Prehod za pešce pri bencinski črpalki.Prehod brez svetlobne signalizacije. Gost promet in velika hitrost.
4.Križišče pri Mršku v smeri vrtca.Nezaznamovan prehod in nepregledno križišče.
5.Križišče Partizanske ceste od Avtostila proti PTT.Gost promet, več pasov, vključevanje voznikov v križišče iz različnih smeri (PTT, trgovina Mercator).
6.Križišče pri Valkartonu.Y križišče, gost promet, ustavljanje voznikov v križišču pred prehodom za pešce.
7.Križišče pri gostilni Furman.Del poti od Valkartona do gostilne Furman in železniške proge je brez pločnika. Gost promet, bočno parkirana vozila pred gostilno in frizerskim salónom.
8.Zaznamovan železniški prehod s polzapornicami.Na nasprotni strani cestišča od gostilne Furman proti Trgu padlih borcev se pot nadaljuje z ozkim pločnikom, na katerega občasno zapeljejo vozniki, ki se umikajo tovornim vozilom.
9.Od železniških zapornic do Domicelja.Ozek in zelo poškodovan pločnik, vožnja tovornih vozil po pločniku, na tem mestu se pločnik konca, zato je za pešca nevaren prehod mimo parkirišča pred gostilno Lovec
10.Od gostišča Lovec mimo lipovega drevoreda do križišča pri Puntarjevih.Cestišče brez pločnika.
11.Križišče Ljubljanske ceste z Vrtno ulico.Nezaznamovan prehod za pešce.
12.Cesta v Dovce.Cestišče brez pločnika. Prevelika dovoljena hitrost glede na širino vozišča.
13.Križišče Ljubljanske ceste in Dovc.Nezaznamovan prehod za pešce.
14.Cesta Na vasi.Pot s pločnikom se konca pri Gasilnem domu Rakek, naprej se nadaljuje pot brez pločnika.
15.Gasilska ulica.Cestišče brez pločnika. Zelo ozka in nepregledna cesta.