Rakek
Unec
Ivanje Selo

Varna pot v šolo - Unec


Opis nevarnih mest

LokacijaObrazložitev
1.Križišče Y pri Pekovi hiši (postajališče šolskega avtobusa)Ozek del, oster nepregleden ovinek, brez pločnika
2.Križišče pri PortusuZelo gost osebni in tovorni promet, hitrost vozil, vključevanje voznikov iz različnih smeri (Hribce, trgovina, parkirišče, Kovind, avtocesta, lokalna cesta), za voznike zaradi kamnite ograje zelo nepregledno križišče, avtobusno postajališče (parkirani avtobusi zelo ovirajo preglednost).
3.Križišče ceste skozi vas s cesto proti PečiščuOzka cesta, klanec, težko srečevanje dveh osebnih vozil, brez pločnika.
4.Ovinek na lokalni cesti, pri hišni številki 100 - 102Nepregleden ovinek, ozka cesta, za pešce zelo nevaren odsek, brez pločnika.
5.Križišče lokalne ceste z regionalno cesto Rakek - Logatec (pri Stražišarju)Nepregledno križišče, gost promet, prevelike hitrosti vozil. Brez pločnikov in prehodov za pešce.
6.Križišče cest Rakek - avtocesta in Unec -Postojna (pri pokopališču)Zelo gost osebni in tovorni promet, vključevanje vozil iz več smeri (Unec, Rakek, Postojna, Slivice, parkirišče pri pokopališču, dovoz do hiš ob cesti), velika hitrost vozil na glavni cesti.
7.Cesta Unec - Rakek (ob naselju Slivice)Velika hitrost vozil,(90 km/h) brez pločnika
8.Odsek ceste Postojna - Unec od začetka vas i do križišča z regionalno cestoOstri, nepregledni ovinki, ozka cesta, brez pločnika, velike hitrosti vozil