L. Hajdinjak, B. Sušnik, S. Kocijančič: 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razreduosnovnošolskega izobraževanja, TZS