UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Leta 1953 je Unesco je začel povezovati šole z namenom, da bi mladi prek neposrednega sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij in kultur učinkoviteje krepili vrednote, ki bodo utrjevale mir med ljudmi, ohranjale planet ter trajnostno in kakovostno življenje na njem.

Slovenska ASPnet (Associated Schools Project – net) je članica mednarodne Unescove šolske mreže, v katero je vključenih okoli sedem tisoč devetsto šol iz sto šestinsedemdesetih držav.

V slovenski mreži (začetek 1993) je devetinosemdeset članic, med njimi smo tudi mi, OŠ “Jožeta Krajca” Rakek.

 

Glavni cilj UNESCO ASPnet je:

UVELJAVITI KULTURO MIRU IN NENASILJA TER NAUČITI SE SKRBETI ZA OHRANITEV SKUPNEGA DOMA – PLANETA ZEMLJE.

PRIHODNOST BODOČIH RODOV BO SKUPNA ALI PA JE SPLOH NE BO.

ZATO: NAUČITI SE: ŽIVETI SKUPAJ; NAUČITI SE: DELITI MED SEBOJ.

 

V okviru tega cilja pa v šolsko delo vpletamo naslednje ASPnet teme:

1. Svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju

2. Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje

3. Interkulturno učenje

4. Okoljski problemi in interdisciplinarno učenje

 

V šolskem letu 2012/2013 je koordinatorica Unesca Vida ROVAN.