V šolskem letu 2009/2010 smo v okviru UNESCA sodelovali v nacionalnem projektu, literarno-likovnem natečaju Branje – moje sanje. 

Učenec BOR CVETKO je bil za svoje likovno delo, z motivom iz knjige Košarkaš naj bo, nagrajen.

 

Ob tako lepem dosežku mu iz srca čestitamo.