Ministrstvo za šolstvo in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2011/2012 po stanju na dan 4.4.2011.
Za vsak program je objavljeno tudi najmanjše število vpisnih mest, ki jih šole zagotavljajo za vpis novincev v 1. letnik.

Številčno stanje si lahko pogledate TUKAJ.

Najkasneje do 15. 4. 2011 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih najustreznejše, in si na tak način zagotovijo vpis v srednje šole.

Za vse informacije se oglasite v prostorih svetovalne službe ali pokličite na telefonski številki 01 7052 670 ali 040 206 931.