Javni poziv za Zoisovo štipendijo najdete TU.

Pregled meril za pridobitev štipendije v posameznem študijskem letu:

Skupina:

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Skupina za osnovne šole, ki kandidira po uspehu

4,87

4,91

4,92

Skupina za izjemne dosežke v osnovni šoli

15

10

10

Skupina za srednje šole, ki kandidira po uspehu

4,92

4,75

4,78

Skupina za zlate maturante

30

30

30

Skupina za izjemne dosežke v srednji šoli

40

15

60

Skupina za višje in visoke šole, ki kandidira po uspehu

9,43

9,45

9,62

Skupina top 5 %

1,14

1,18

1,23

Skupina za izjemne dosežke v višji ali visoki šoli

5

5

5