Tudi v šolskem letu 2011/12 na Rakeku pod vodstvom učiteljic Gabi Prelesnik in Suzane Rebec deluje dramski krožek. Število učencev, ki sodelujejo v dramski skupini, je vsako leto večje. Vsako leto se udeležimo tudi kakšnega tekmovanja.

V preteklem šolskem letu smo se kot dramska skupina Rakci na območnem tekmovanju odlično odrezali in se uvrstili naprej na regijsko tekmovanje. Želimo si še več takšnih uspehov.

Ob 130. obletnici šolanja na Rakeku trenutno pripravljamo dramsko igro na temo “šola nekoč in danes”.