DRAGI DEVETOŠOLCI IN DEVETOŠOLKE,

VABLJENI NA INDIVIDUALNI RAZGOVOR IN IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA KAM IN KAKO,
KI BO POTEKALO PRI SVETOVALNI DELAVKI.

 RAZPORED, KAMOR SE LAHKO VPIŠETE, NAJDETE NA VRATIH PISARNE ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE in si ga ogledate TUKAJ.

Tjaša Prudič,
svetovalna delavka

 

Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’

‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat.
‘I don’t much care where —’ said Alice.
‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat.
 

 

Alice’s Adventures in Wonderland