Spoštovani starši! 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši oddate prijavo za šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto na predpisanem obrazcu. Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 starši oddate vlogo za dodatno subvencijo na Center za socialno delo. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. Cena šolske malice v šolskem letu 2012/13 bo 0,80 € dnevno na učenca.

Upravičenost do subvencije se na Centru za socialno delo ugotavlja na podlagi povprečnega neto mesečnega dohodka na osebo:

do 42 % – 1/3 subvencija šolske malice,
do 18 % – subvencija šolskega kosila.

Če menite, da bi bili upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, vam svetujemo, da podate vlogo na Center za socialno delo v mesecu juliju oz. avgustu 2012 na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Najdete jo na naslednji povezavi:

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV