Na Območnem združenju Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke se najlepše zahvaljujejo naši šoli in otrokom za sodelovanje v akciji zbiranja šolskih potrebščin.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=Zbiranjesolskihpotrebscin]