Prisotni: mag. Anita Ivančič, Emiljana Baraga, Alenka Može, Tjaša Prudič

Kriteriji:

  •           velikost oddelkov,
  •           enakovredna razporeditev fantov in deklet,
  •           enakovredna razporeditev identificiranih nadarjenih in uspešnih učencev,
  •           enakovredna razporeditev učencev s posebnimi potrebami in učencev z učnimi težavami,
  •           sociometrični rezultati – upoštevan vsaj 1 izbor,
  •           strokovno mnenje učiteljev.

         

Avsec Ema

Cvijić Erik

Čauševič Alejna

Cvijić Mario

Gašparovič Tadej

Gnezda Vrhunc Ivo

Golić Ismet

Godeša Janez

Gorenčič Tadej

Godeša Peter

Hadžić Ema

Hadžić Lejla

Hribljan Dejan

Hren Simon

Ivančič Jan

Jelinčič Zala

Jernejčič Mitja

Jurca Lara

Kožman Zala

Kranjc Rok

Pavlović Milan

Matičič Nik

Pegan Jaka

Mišič Domen

Puntar Klavdij

Modic Maruša

Stražišar Leon

Puntar Ambrož

Šajn Bor

Tomšič Bor

Urh Sergej

Vovk Katarina

Verbič Nejc

predlagana razredničarka: Polona Klopčič

predlagana razredničarka: Irena Pavlič

 

 

Tjaša Prudič, svetovalna delavka

Emiljana Baraga, razredničarka

Alenka Može, razredničarka

mag. Anita Ivančič, ravnateljica