Srednja frizerska šola v Ljubljani vabi na Dan odprtih vrat, ki bo 29. 11. 2012 med 9.00 in 11.00.

Vabijo vse učence, ki razmišljajo o frizerskem poklicu.

Učenci, ki želite priti na dan odprtih vrat, to predhodno sporočite njihovi svetovalni delavki Petri Štrukej (08/505-57-05, petra.strukej@frizerska.si)