Dragi devetošolci!

V mesecu oktobru in novembru smo skupaj razmišljali o vaših interesih, kaj počnete v prostem času, o tem, kakšne so vaše učne in delovne navade, kakšne so vaše vrednote, kaj vas veseli … Opravili smo test poklicnih interesov – Kam in kako. Na tehničnem dnevu ste spoznali kar nekaj različnih poklicev, tudi mi smo delili poklice v različna poklicna področja. 

Sedaj moramo glede na vaše interese, želje, sposobnosti, znanja, učne navade, … poiskati program srednje šole oziroma poklic, ki vas veseli.

V tednu, ki prihaja, bom opravila individualne razgovore z vami – VPIŠITE SE NA SEZNAM na vratih šolske svetovalne službe.

Da bo razgovor kvaliteten, prinesite s seboj vse stvari, ki sem vam jih razdelila, pogoji za razgovor pa so:
– izpis iz vprašalnika Kam in Kako,
– zaključene ocene 7. in 8. razreda,
– izpolnjen vprašalnik o poklicni poti (eVPP).

Razgovor o izbiri srednje šole oz. poklicne poti lahko opravite tudi z gospo Mojco Weber, ki ima tudi rezultate testiranja MFBT. Gospa Mojca Weber je prisotna na ZRSZ Cerknica vsak torek in sredo med 8.00 – 15.00. Predhodno se naročite na telefonsko številko 01 709 32 11.