Učenci, vključeni v izbirni predmet POK, so pod vodstvom učiteljice Anite Šen  pripravili plakat, ki prikazuje pomen zaščite ozonskega plašča za naše življenje na Zemlji. Pripravili in izvedli so poskus, ki nas ozavešča o pomenu varovanja ozonskega plašča. Izdelali so modele planetov, plašča, pomagali so si s plastenkami, pomarančnim sokom, z vodo, s sladkorjem, z jabolčnim kisom, s kvasom in z ostalimi laboratorijskimi pripomočki. Poskus so nazorno predstavili učencem  v 13 oddelkih na naši šoli.