V tednu od 19. 11. do 23. 11. 2012 smo na šoli del dejavnosti namenili obeležitvi treh pomembnih dni: 16. 11. mednarodnemu dnevu strpnosti, 20. 11. svetovnemu dnevu otrokovih pravic in 1. 12. mednarodnemu dnevu boja proti  AIDS-u.  V tem tednu, 22. 11., je bila v Kulturnem domu v Cerknici odmevna prireditev, dobrodelni koncert ” Željam naproti – 3.del “, v katerem je bila prisotna sporočilnost vseh treh obeleženih dnevov.

V 1. b in v 2. b na podružnični šoli na Uncu so učenci pod vodstvom Teje Milharčič in Ide Marušič  pripovedovali, kaj to sploh je pravica in katere so njihove pravice ter dolžnosti. Njihove odgovore so zapisali na plakat in ga razstavili. Tukaj je nekaj njihovih zanimivih odgovorov:

Kaj je pravica?  Kaj pomeni pravica?

* Da pravilno poveš. ( Peter) * Da kaj pomagaš. ( Jan ) * Da se ne lažeš. da poveš tako, kot si naredil. ( Sara ) * Pravica pomeni, da je vsak lahko nekaj časa sam. Da ima lahko svoj mir. ( Nina ) * Pravica je to, da lahko vsak nekaj govori. ( Eva) * Pravica je to, da lahko poveš resnico. ( Gregor) * Pravica je, da če imaš tri bonbone, pa jih pravično razdeliš med tri sošolce. ( Katja) * Da to kar narediš, po pravici poveš. (Blaž ) * Če kakšen dobi dva koledarja, pa nista oba zate. ( Špela )

Kaj je tvoja pravica?

* Da imam  mir. ( Nina) * Da lahko jaz govorim. ( Eva ) * Da z nekom delim, pravično. ( Gašper) * Da kadar delam za šolo, da delam v miru. ( Blaž ) * Da sem pol ure za računalnikom pa da imam mir v sobi pa da mi brat ne razmetava sobe. ( Špela) * Da imam mir v sobi. ( Katja) * Da imam mir v sobi, pa mi ga ne dajo. Da berem sam vsak večer. ( Peter) * Da pospravljam sobo. ( Jan ) * Jaz pa da pospravljam pa da imam mir. ( Tea) * Da imam mir. Pa da sobo pospravljam. Pa da mamici pomagam brisat posodo in pomivat . ( Sara)

Kaj je tvoja dolžnost ?

*Da če mami meni nekaj pomaga, da moram še jaz njej. ( Nina) * Da če mi reče mami, da posesam sobo. ( Gašper) * Da moram dat perilo v pralni stroj. Da jih moram pobrat iz stroja in jih dat v šivalnico. ( Peter) * Da pazim svojega bratca. ( Blaž ) * Da grem dol po perilo. ( Gregor ) * Da grem pospravit svojo sobo pa televizijo. ( Tea ) * Jaz moram pa obesit perilo in oplet vrt. ( Jan ) * Moja dolžnost je, da če mi mami reče, pojdi pospravit sobo, če jo ona neče, da jo grem. ( Sara ) * Prah obrišem na policah in na omarah. ( Katja ) * Moram obrisat posodo pa jo moram umit. ( Špela) * Da hodim v šolo. ( Peter ).

Ogledali so si predstavitveni film o otrokovih pravicah in se pogovarjali na to temo.

V pravljici Svetlane Makarovič Sovica Oka so izluščili sporočilo pravljice, ki nas nagovarja k sprejemanju drugačnih.

Prejeli so knjižico Otroški nasveti za starše, jo ilustrirali in podarili svojim staršem.

V 3. b so pod vodstvom učiteljice Suzane Rebec spoznavali kreditne kartice z otrokovimi pravicami. Razpravljali so, kako pomembne so otrokove pravice za njihovo življenje. Razvrščali so jih glede na njihovo pomembnost v njihovem vsakdanu. Poudarek je bil na tem, da ni bilo pravilnega oz. nepravilnega razvrščanja. Vsak ima različne izkušnje in zato tudi različne prednosti. V skupinah so tako prihajali do sporazumnih odločitev, ki so pomembne v vsakdanjem življenju.

Na spletni strani so si ogledali predstavitev varuhinje človekovih pravic ter spletno stran s pravicami otrok in raznimi informacijami o le-teh. Vsak si je izbral eno pravico in jo narisal na kartico.

V 5. b so pod vodstvom učiteljice Emiljane Baraga ob knjigi  ” Vsi se rodimo svobodni ” ponovili, kakšne so otrokove pravice. Spoznavali so, kako poteka izobraževanje po svetu. Spoznavali so svojo pravico do izobraževanja pri nas ter kakšne so učenčeve dolžnosti v procesu izobraževanja. Primerjali so dnevne urnike učencev v razredu. Pomagali in svetovali so pri izdelavi urnika učenki, ki ima težave pri izpolnjevanju svojih šolskih obveznosti.

V 1. a  na Rakeku so pod vodstvim učiteljic Karmen Petrič in Tatjane Svet spoznavali, kaj so  otrokove pravice in dolžnosti. Izdelali so plakate in jih razstavili v igralnici. Ogledovali so si različno literaturo o življenju otrok po svetu.

V 2.a so pod vodstvom učiteljice Vide Rovan spoznavali, kaj so pravice in dolžnosti otrok. Med tednom so si beležili, kakšne dolžnosti imajo doma in v šoli, pa tudi v obšolskih dejavnostih.  Spoznali so nekaj primerov, ko so bile otrokom pravice kršene. Dane situacije so predstavili v igri vlog. Ponudili so rešitve, kako  bi dane situacije rešili, da pravice ne bi bile kršene.

Spoznali so pravljico Svetlane Makarovič Veveriček posebne sorte in ob obravnali izluščili sporočilo o drugačnosti, ki so jo predstavili tudi v razstavljenih  likovnih izdelkih.

V 3.a so pod vodstvom učiteljice Brigite Modic ob branju knjige ” Otrokom vsega sveta” in pregledovanju druge literature spoznavali otrokove pravice. Pripovedovali so o svojih izkušnjah, svojih doživljanjih v zvezi s kršenjem le-teh. Poseben poudarek so namenili pravici ” Nihče nas nima pravice zafrkavati in tepsti.”

V 4.a so pod vodstvom Barbare Geržina in Liljane Intihar več časa zbirali material in podatke o otrokovih pravicah. Ob materialu in slikanici so se pogovarjali o situacijah pri nas in po svetu, razpravljali so o kršitvah, organizacijah, ki lahko pomagajo otrokom. Na to temo so likovno ustvarjali in izdelke razstavili v Unesco kotičku v jedilnici. Na dan obeležitve so si ogledali film, ki je prikazoval pravice otrok po svetu in njihovo kršenje.

V 6.b so pod vodstvom učiteljice Irene Pavlič spoznavali Konvencijo o otrokovih pravicah. Vsako pravico so komentirali in pripovedovali o svojih izkušnjah. Dobili so informacijo o ukrepanju ob kršenju njihovih pravic.

Učenci višje stopnje so pod vodstvom Anje Šircelj Istenič, Tjaše Prudič in Tomaža Lulika ob mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u na modrem hodniku postavili kotiček, kjer so si učenci izdelali rdeče pentlje kot simbol boja proti AIDSu. Na panoje so izobesili plakate, ki so z različnimi podatki ozaveščali o tej pereči problematiki. Med izdelavo pentelj so se učenci pogovarjali o težavah, s katerimi se srečujejo ljudje, okuženi z virusom HIV in AIDSom.