Učiteljica Metoda Debevc je učence 9.b vodila v pogovoru o pomenu maternega jezika. Na spletnih straneh in v časopisnih člankih so poiskali pisno gradivo, s pomočjo katerega so oblikovali  besedilo na plakatih, ki so jih razstavili v Unesco kotičku. Zanimivi so podatki o množičnosti maternih jezikov ter o vsakdanjem izumiranju jezikov. Narisali so ilustracije, ki predstavaljajo različno govoreče narode in jim pripisali pozdrave v njihovih jezikih.