V skladu s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2012/2013 bodo učenci 6. in 9. razredov v prvem tednu maja pričeli s pisanjem preizkusov znanja.

REDNI ROK:

 7. maj   
 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
 9. maj  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
 14. maj

 NPZ iz angleščine za 6. razred

 NPZ iz geografije za 9. razred

NAKNADNI ROK (samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku)

 30. maj       
 NPZ iz matematike
 31. maj  NPZ iz slovenščine
 3. junij  NPZ iz geografije

Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šolo, učence in starše bo mogoč od 8. ure zjutraj v sredo, 29. maja 2013, do 20. ure zvečer v četrtek, 30. maja 2013.

Učenci 9. razreda in starši  lahko do ovrednotenih preizkusov v obliki pdf dostopajo s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Staršem 6. razreda bo omogočen vpogled v ovrednotene preizkuse v šoli.