Ker je prva izdaja delovnega zvezka za gospodinjstvo – 6 razprodana, vas obveščam, da lahko nabavite drugo izdajo, ki se od prve razlikuje le v malenkostih.

 

Irena Peteh Kranjc