1. SESTANEK PARLAMENTA ŠOLSKE SKUPNOSTI
bo v četrtek, 12. 9. 2013, ob 12.45 v učilnici C2.

Dnevni red:
1. izvolitev predsednika šolske skupnosti;
2. priprava načrta dela šolske skupnosti;
3. razno (pobude, predlogi).

Iz vsakega razreda naj pride vsaj 1 predstavnik.

mentorica Tjaša Prudič