Devetošolci smo se srečno in zadovoljno vrnili k svojim domačim. Polni vtisov bomo še dolgo pripovedovali o svojih dogodivščinah, spomini na obisk Švedske pa bodo za vedno naši.

Ponosni smo nase, saj smo se izkazali kot lepo vzgojeni, dobro razgledani in odgovorni mladi popotniki.