1. Izvleček iz LDN za 9.r:

NARAVOSLOVNI DNEVI:
• CERKNIŠKO JEZERO (24. sept. 2013)
• MOJA ENERGIJA (15. okt. 2013)
• OBISK INŠTITUTA JOŽEF ŠTEFAN (jan. 2014)

TEHNIŠKI DNEVI:
• IZDELAVA UPORABNIH PREDMETOV (26. sept. 2013)
• PROMOCIJA POKLICEV V NOTRANJSKI REGIJI (17. okt. 2013)
• ZDRAVA PREHRANA (okt. 2013)
• NOVOLETNE DELAVNICE (dec. 2013)

KULTURNI DNEVI:
• ŠVEDSKI ARHIPELAG (10. sept. 2013)
• Z GLASBO DO AFRIKE (1. okt. 2013)
• TRUBAR IN NJEGOV ČAS (9. okt. 2013)

ŠPORTNI DNEVI:
• KROS IN POHOD (23. sept. 2013)
• PLAVANJE, VATERPOLO, VODNA KOŠARKA (oktober 2013)
• SMUČANJE, DRSANJE, POHOD (feb./marec 2014)
• MAISTROV POHOD (apr. 2014)
• IZBERI SI ŠPORT (junij 2014)
EKSKURZIJI:

• 9. RAZRED: ŠVEDSKA (7. – 11. sept .2013)
• 8. RAZRED: GORENJSKA (25. sept. 2013)
ŠOLSKI KOLEDAR – izvleček
• Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja: 31. januar 2014
• Informativni dnevi: 14., 15. februar 2014
• Zimske počitnice: 17. – 21. februar 2014
• NPZ:
–       MAT: 6. maj 2014
–       SLO: 8. maj 2014
–       BIO: 12. maj 2014
• Rezultati NPZ: 2. junij 2014
• Zaključek šolskega leta, valeta: 13. junij 2014
STIKI S STARŠI:
• Popoldanske govorilne ure: 3. četrtek v mesecu, od 16. do 18. ure
• Dopoldanske govorilne ure: čet, 2. šolska ura (9.10 – 9.55)
• Roditeljski sestanek: marec 2014: vpis
PROGRAM ODDELČNE SKUPNOSTI – izvleček:
• spodbujanje nenasilne komunikacije
• mednarodna izmenjava s Švedsko
• šolski ples
• zbiranje starega papirja
• obeležitev evropskega dne jezikov
• projekt Učenec učitelj, obeležitev dneva učiteljev
• obeležitev mednarodnega dne strpnosti

• valeta

• zobozdravstveni pregled
• Sodelovanje: pevski zbor, tekmovanja, natečaji, interesne dejavnosti, projekt bralne pismenosti
2. Gostovanje švedskih učencev (glej objavo Obisk švedskih učencev)
3. Razno
– prispevek za pomoč otrokom in odraslim v Malawiju (www.drustvoela.org)