V torek, 17.9.2013, smo učenci 7. razreda šli na ekskurzijo na Dolenjsko. Tam smo si najprej ogledali film o Josipu Jurčiču. Nato smo si še v živo ogledali Jurčičevo rojstno hišo, Krjavljevo kočo ter slike in predmete iz časov, ko je živel Josip Jurčič. Po ogledu Jurčičeve domačije smo pojedli malico, nato pa smo se z avtobusom peljali v Novo mesto. Odšli smo do reke Krke, kjer smo se vkrcali na Rudolfov splav. Na splavu smo se vozili po reki Krki. Peli smo narodno zabavne pesmi ipd., Bor Tomšič pa je bil krščen za splavarja. Izkrcali smo se s splava in se odpeljali domov.

[coolEye search=EkskurzijaDolenjska7AIn7B how=album puser=osrakek source=picasa]

Z.K., 7.a