Učenci 9. a razreda so se dan pred svetovnim dnevom učiteljem, ki ga sicer obeležujemo 5. oktobra, preizkusili v vlogi učiteljev in s tem sodelovali v nacionalnem projektu UNESCO mreže šol UČENEC POUČUJE, katerega nosilka je IV. osnovna šola Celje.

Pri izvedbi projekta je sodelovalo 15 učencev, ki so poučevali kar pri 20 učnih urah, v 9 različnih razredih in pri 11 različnih predmetih. Večina se je na svoje ure dobro pripravila, nekateri pa se morda do sedaj vendarle niso povsem zavedali dolžine učne ure in zahtevnosti učencev z učiteljevega zornega kota in bodo znali ceniti trud dobrih učiteljev.

Učenci so imeli možnost soustvarjati učni proces, se učili spoštovati drug drugega, razvijali svoje zmožnosti in sposobnosti ter odkrivali nadarjenost za pedagoške poklice oziroma delo z mladimi. Vsekakor smo veseli nove izkušnje.

Učiteljem mentorjem, ki so zamenjavo vlog omogočili, in učencem, ki so bili potrpežljivi in razumevajoči do mladih ‘učiteljev’, se lepo zahvaljujemo.

Razredničarka 9.a