V četrtek, 17. 10. 2013, bodo imeli učenci 8. in 9. razredov tehniški dan.

V okviru tehniškega dneva bodo  spoznavali poklice v Notranjsko-kraški regiji, spoznali srednje šole in programe srednjih šol v Notranjsko-kraški regiji, spoznali poklice različnih področij: svetovalno delo, angleščina in prevajalstvo, zgodovina in geografija, matematika, biologija, naravoslovje in kemija ter dobili drobec izkušnje učitelja na izobraževalni in poklicni poti.

  8:20 – 9:40 delavnice v šoli
 9:40 – 10:00 malica
 10:00 – 10:30 vožnja v Postojno (ŠC Postojna)
 10:30 – 12:00 vodena prireditev in “semenj” Promocija poklicev v notranjsko-kraški regiji
 12:00 – 12:30 (12:45) vožnja na Rakek, prihod

Stroški tehniškega dne so le stroški avtobusnega prevoza.

Promocija poklicev v okviru RRA Notranjsko-kraške regije bo potekala med 14. in 19.10. 2013. Poleg osrednje prireditve, ki se je bomo udeležili, pa so organizirane tudi ostale dejavnosti in ogledi pri delodajalcih.

Več si lahko ogledate na spodnji povezavi
http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/novice&idn=558.

Če bi se ogleda pri katerem od delodajalcev udeležili, izpolnite vprašalnik, ki ga bodo učenci prejeli v šoli, in ga do petka, 11. 10. 2013, vrnite šolski svetovalni delavki.