4. 10. 2013 so učenci 9. a razreda obeležili svetovni dan učiteljev. Odločili so se, da za en dan prevzamejo poklic učitelja in sami poučujejo v razredu svoje vrstnike in mlajše učence. Njihov cilj je bil:

  • možnost soustvarjati učni proces,
  • učiti se spoštovati drug drugega,
  • razvijati svoje zmožnosti in sposobnosti ter odkrivali nadarjenost za pedagoške poklice oziroma delo z mladimi,
  • spoznavati poklice,
  • prepoznati zahtevnost učiteljskega poklica.