V sredo, 8. oktobra, smo imeli učenci devetega razreda kulturni dan. Odpravili smo se v Raščico na Dolenjskem. Odšli smo na Trubarjevo domačijo, kjer so nam predstavili Trubarjevo življenje in ročno izdelavo knjig. Najprej smo odšli v Trubarjevo hišo, kjer so bila razstavljena njegova dela. Na oknih so bili upodobljeni pomembni ljudje v Trubarjevem življenju. Vodič Andrej nas je v eni uri popeljal skozi Trubarjevo življenje in posledično skozi obdobje, v katerem je živel in deloval. Po končani prvi delavnici smo odšli v knjigoveško delavnico. Tam nam je knjigovezinja pokazala, kako so delali knjige v Trubarjevem času. Nejc je bil izbran, da se obleče v meščanska oblačila in da  poskusi napisati neko besedo v gotici. Potem smo se odpravili ven, kjer so bile mize in tam smo pomalicali. Odpravili smo se na avtobus proti domu. Hoteli smo si ogledati še film o Trubarju, ampak si ga zaradi tehničnih težav nismo mogli. Tako se je naš kulturni dan zaključil.

K.H. in N.R.