V petek, 18.10.2013, so učenci pripravljali ozimnico – kisali repo, zelje, naredili marmelado in pripravili sadje za sušenje.

[coolEye search=NDPripravaOzimnice how=album puser=osrakek source=picasa]