2. ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI
(6. 11. 2013)

Prisotni: Anja Z., Luka Z. (9. A), Luka A. (9. B), Tina V., Maja B. (8. A), Jan I., Aleksandar M. (8. B), Mitja J. (7. A), Mario C., Ambrož P. (7. B), Urban Z. (6. A), Vitan L. (6. B)

1. PAPIRNA AKCIJA 19. – 22. 11. 2013
Moto: papir za papir.
Luka Zalar in Luka Avsec izdelata plakat.
Na spletno stran in na šolo ga izobesi mentorica.
Trgovina na Rakeku – Aleksandar M.
Tovarna Valkarton – Jan I.
Trgovina na Uncu – Mitja J.
Pošta – Tina V.
Ivanje selo – Ambrož P. (2x)
Ravnateljico prosimo, da nam pomaga z oglaševanjem.

2. ŠOLSKI ZVONEC
Do 15. 11. je potrebno oddati predloge za novo zvonjenje. Če tega ne storijo vsaj 4 oddelki od 6. – 9. razreda, se o novem zvonjenju ne bomo odločali.

3. NOVOLETNI PLES
Bo potekal v četrtek, 19. 12. Novoletni ples pripravijo učenci 9. razredov.

4. PREDLOGI
Kratkočasje med dežurstvom:
Aleksandar M. prinese stare stripe;
predsedniki razredov prosijo sošolce, da prinesejo križanke (če imajo doma še kakšne nerešene križanke);
mentorica pripravi škatlo za omenjeno čtivo.

zapisala mentorica
Tjaša Prudič