Obveščamo vas, da bo v okviru dogodka Dan za punce 13. 2. 2014 v podjetju Ydria Motors (Podskrajnik) potekala predstavitev poklica »strojna tehnica«. 

Več informacij pa na naslednji spletni strani http://www.danzapunce.si/sode

Če bi se katera od deklet želela udeležil predstavitve, naj se oglasi pri šolski svetovalni delavki.