TEME ZA USTNO OCENJEVANJE TJA: 3. KROG

8. RAZRED (8. b – mesec marec)

– Getting around
(Opiši nekaj krajev v Sloveniji, ki so nekaj posebnega – uporabi del predstavitve Coursework-a.)

– Making plans
(Izrazi svoje namene za prihodnost. Uporabljaj going to future.)

– Expressing arrangements
(Izrazi dogovore za prihodnost. Uporabljaj present continuous.)

– My future
(Pripoveduj o pričakovanjih za prihodnost. Uporabljaj ustrezne izraze, npr. I hope/… I might…/ I don’t think… in ustrezen čas – npr. will future)

– An interview
(Vprašaj in odgovarjaj na zahtevnejša vprašanja o dosežkih, močnih in šibkih področjih, stvareh, ki te vznemirjajo, idolih, skrbeh, načrtih za prihodnost, …)

– Sports
(Poimenuj posamezne športe, opremo/oblačila, igrišče, sodnike, rezultat ipd.)

– The Olympic Games
(Pripoveduj o zgodovini olimpijade in simbolih ter njihovem pomenu.)

– First conditional
(Daj primere posledic, ki se bodo/ne bodo zgodile pod določenimi pogoji.)

– My future predictions
(Pripoveduj o pričakovanjih glede razvoja sveta, tehnologije ipd.)