TEME ZA USTNO OCENJEVANJE TJA: 3. KROG

9. RAZRED

– What was life like in those days – memories of an elderly person
(Pripoveduj o življenju nekoč, uporabi znanje iz Coursework-a.)

– Recent news
(Pripoveduj o nedavnih dogodkih: svetovni in lokalni dogodki, osebne zadeve. Ustrezno uporabljaj present perfect in past simple.)

– Yellowstone’s hot secret
(Definiraj pojme iz besedila, npr. A geyser is a natural feature where water springs out of the ground and is flown high into the air.)

– Non-stop news
(Pripoveduj o poteku priprave novic – kdo naredi kaj.)

– My most precious possession
(Opiši svojo najdragocenejšo stvar: kakšna je, kje, kdaj si jo dobil, od koga, kako, zakaj; zakaj je nekaj posebnega, …)

– Changes
(Pripoveduj o spremembah v svojem življenju ali uporabi izkušnje osebe iz članka v UČ, str. 63.)