TEME ZA USTNO OCENJEVANJE TJA: 3. KROG

7. RAZRED:

– Asking the way, Telling the way
(Vprašaj za navodila, daj navodila, kako priti kam.)

– Places in a town
(Prepoznaj stavbe/ustanove v mestu, povej, kaj je določena stavba/ustanova, npr. A hospital: Doctors and nurses treat sick people there. You go there when you are very ill or if you are badly hurt.

– At the moment or every day
(Primerjaj trenutno dogajanje in vsakdanjo rutino – ustrezno uporabljaj Present continuous in Present simple).

– Echoes of the past: What was/wasn’t, were/weren’t there in Rakek in the past?
(Opiši svoj kraj v določenem obdobju v preteklosti.)

– What was going on?
(Pripoveduj o dogajanju v določenem trenutku v preteklosti, npr. at eight pm last night. Uporabljaj past continuous.)

– Could/couldn’t
(Pripoveduj, kaj si znal/zmogel v določenem obdobju v preteklosti, npr. when you were three years old/when there was no power/…)