V četrtek, 27. februarja, bo ob 17. uri roditeljski sestanek za starše učencev 6. A in 6. B razreda v učilnici GUM – B4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Nacionalni preizkusi znanja;  pomočnica ravnateljice  Irena Mele

2. Izbirni predmeti;  Tjaša Prudič

3. Učni uspeh šestošolcev v 1. ocenjevalnem obdobju;  razredničarki

4. Razno; razredničarki

Lepo vabljeni!