ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT na temo RAZMERE V DRUŽBI.

Potekal bo v četrtek, 13.  marca 2014, od 12.45 – 14.30 v učilnici C4.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav, himna in uradni začetek otroškega parlamenta
2. Poročilo o delu in razmišljanju o temi RAZMERE V DRUŽBI
(posameznik ali v dvojicah)
3. Razprave na prej izbrano temo:

  • a. Razmere v družbi in ekologija
  • b. Razmere v družbi in sodobna tehnologija
  • c. Možnosti zaposlovanja mladih
  • d. Sodelovanje v današnji družbi

4. Predstavitev parlamentarcev
5. Volitve v regijski parlament
6. Razglasitev predstavnikov v regijski parlament