V 7. b smo obeležili 3. maj – svetovni dan svobode medijev.

Vrste medijev: tiskani mediji, radio, televizija, elektronski mediji.
Naloga medijev je obveščanje ljudi.
Informacije morajo biti pravočasne, preverjene in resnične, novinarji pa pri svojem poročanju objektivni in nepristranski.
Mediji morajo biti pri svojem delu suvereni in neodvisni od političnih, ekonomskih in drugih vplivov.