V prvem tednu maja bodo učenci 6. in 9. razredov opravljali nacionalno preverjanje znanja:

  • v torek, 6. 5. 2014, iz matematike,
  • v četrtek, 8. 5. 2014, iz slovenščine in
  • v ponedeljek, 12. 5. 2014, 6. razredi iz angleščine, 9. razredi  iz biologije.

Učenci pridejo v šolo kot običajno in do 8:15 počakajo v jedilnici.

Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ-ja se prične ob 8:30 in zaključi ob 9:30.

Prosimo za točen prihod v šolo.

NPZ-je opravljajo vsi učenci 6. in 9. razreda. 

Po preverjanju znanja bodo imeli učenci pouk po prilagojenem urniku.

 

Irena Mele