NADOMEŠČANJA V ČASU NPZ – slovenščina

 ČETRTEK, 8. 5. 2014

A) NADOMEŠČANJA V ČASU NPZ (1. IN 2. URO)

 

RAZRED

1. URA

2. URA

8. a

ŠPO

Klemen Žerjav

KEM    C4

Anita Šen

8. b

KEM    C4

Anita Šen

LUM   C5

Petra Mikše

 

RAZRED

1. URA

2. URA

5. a

Pouk v učilnici C1

 

Julija Bombač

Pouk v učilnici C1

GUM

Julija Bombač

 

RAZRED

1. URA

2. URA

4. a

Brigita Modic

ŠPO

Tomaž Lulik

 

Učenci 6. in 9. razredov imajo po končanem preverjanju znanja pouk  po rednem urniku s prilagojenim programom.

B) OSTALA NADOMEŠČANJA

 

URA

RAZRED

ODSOTEN UČITELJ

UČITELJ, KI NADOMEŠČA

PREDMET, UČILNICA

3.

9. a, 9. b

Polona Klopčič

Martin Rihtar

ŠPO

4.

6. a, 6. b

Polona Klopčič

Martin Rihtar

ŠPO

5.

8. b

Irena Pavlič

Drobnič Urška

TJA