V ponedeljek, 12. maja 2014, bo na naši šoli gostovalo družinsko gledališče Kolenc s predstavo Babica ni odveč. Predstava bo 3. šolsko uro v jedilnici in je namenjena učencem 6. – 9. razreda. Cena predstave je 1 €, strošek bo obračunan na redni mesečni položnici. Učenci pridete v jedilnico ob 10.15 v spremstvu učiteljev, ki v teh oddelkih poučujejo 3. šolsko uro.

Želim vam prijetno doživetje!

                                                                                                                                             Organizatorka predstave:

                                                                                                                                             Metoda Debevc