1. PAPIRNA AKCIJA

Papirno akcijo ob zaključku leta bodo izpeljali učenci 9. razredov, potekala bo od 20. do 22. maja 2014. Izkupiček bo namenjen stroškom valete.

2. PLES ?
Povpraševanja in interesa ni, zato ga ne bomo izpeljali.

3. PIKNIK PREDSTAVNIKOV ŠOLSKE SKUPNOSTI IN UDELEŽENCEV OTROŠKEGA PARLAMENTA
Bi imeli 10. junija. Lokacijo še iščemo. Igrali bi družabne igre. Vsak bi prinesel nekaj pijače in jedače.

4. ŠOLSKI ZVONEC
Še enkrat bomo poizkusili zbrati predloge in izvesti glasovanje za nov šolski zvonec.

5. PREDLOGI, POBUDE, POHVALE
– Lahko bi se pobarvalo prostor dežurnega učenca (primer: stena okoli lijaka v likovni učilnici).
– Predlog 7. B o menjavi omaric.
– Odmor za kosilo po 5. šolski uri, ko imaš potem še dve uri, je prekratek.