Z učenci 1. a razreda smo v okviru projekta Bralna pismenost iskali skriti zaklad. Na igrišču z igrali sem jim skrila frnikole. Le-te sem oštevilčila od 1 do 23. Vsak učenec je izžrebal majhen listek z navodili, kje se nahaja frnikola. Pri branju navodil in iskanju frnikole so bili zelo uspešni. Potem so frnikole in listke z navodili pospravili v škatlo. Ko smo prišli v učilnico, so učenci dobili novo nalogo. Prebrali so besedilo, kaj so dobili za nagrado. Glede na številko najdene frnikole so prejeli simbolično nagrado – majhno igračko in bonbonček. Za zaključek pa smo si naredili še kokice. Žal fotografij ni, ker jih nisem uspešno shranila.

Anita Šen