3. OKTOBRA bomo pri angleščini zamenjali vloge: učiteljica bo med učenci, poučeval pa bo  UČENEC.

Če se želiš preizkusiti, se do 16. septembra oglasi pri učiteljici Urški Drobnič. Dogovorila se bosta za temo in način ter razred, v katerem bi poučeval-a.