V petek, 12. 9. 2014, bo za učence 8. razredov EKSKURZIJA V MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE.

Vsebina: ogled rudnika in ekološka ura

Odhod: izpred šole ob 8. 15

Povratek: okoli 15.00 (izstop na avtobusnih postajališčih Unec,  pri cerkvi Rakek in pred šolo)

Malica: šolska malica in rudarska malica v rudniku

Stroški: avtobusni prevoz, vstopnini 8,5 evra (obračunano na položnici)
 
 
Razredničarki: Polona Klopčič, Irena Pavlič